(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định về xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch
Người hỏi : gửi sở tư pháp     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 10/12/2018 - 20 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 11/12/2018 - 14 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

theo khoản 3 điều 3 thông tư 15 quy định chi tiết về luật hộ tịch:

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp bản sao không được chứng thực kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch nộp bản sao có chứng thực của giấy tờ đó.

Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ."'

theo quy định "Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ."' cho tôi được hỏi theo như quuy định này thì khi công dân xuất trình thì công chức tiếp nhận có cần photo lại bản chính giấy tờ khi công dân xuát trình k như là họ kkhau hay cmnd . vì công chức tư pháp hay yêu cầu công dân xuất trình những giấy tờ trên rồi yêu cầu photo lại những giấy tờ đó để lưu hồ sơ, vậy có đúng không. vậy có trái với quy định pháp luật k? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 19/12/2018 - 14 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của anh (chị), chúng tôi tư vấn như sau:

Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP nêu rõ: “Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ”.

Như vậy, với các quy định pháp luật nêu trên việc còn một số nơi (cơ quan hành chính) công chức tư pháp vẫn còn yêu cầu người dân pho-to lại bản chính các giấy tờ khi công dân xuất trình và nộp lại bản pho-to khi đăng ký hộ tịch như hộ khẩu hay chứng minh nhân dân, căn cước công dân .v.v.. là chưa đúng. Tuy nhiên, nếu thấy cần thiết người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ. (việc chụp ảnh có thể linh động sử dụng các thiết bị điện tử có chức năng chụp ảnh, hoặc sử dụng máy photo để photo lưu lại bản sao tránh trường hợp yêu cầu người xuất trình đi photo và nộp lại).   

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định về xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch
 Nội dung câu hỏi:

theo khoản 3 điều 3 thông tư 15 quy định chi tiết về luật hộ tịch:

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp bản sao không được chứng thực kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch nộp bản sao có chứng thực của giấy tờ đó.

Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ."'

theo quy định "Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ."' cho tôi được hỏi theo như quuy định này thì khi công dân xuất trình thì công chức tiếp nhận có cần photo lại bản chính giấy tờ khi công dân xuát trình k như là họ kkhau hay cmnd . vì công chức tư pháp hay yêu cầu công dân xuất trình những giấy tờ trên rồi yêu cầu photo lại những giấy tờ đó để lưu hồ sơ, vậy có đúng không. vậy có trái với quy định pháp luật k? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo khoản 3 điều 3 thông tư 15 quy định chi tiết về luật hộ tịch:

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp bản sao không được chứng thực kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký hộ tịch nộp bản sao có chứng thực của giấy tờ đó.

Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ."'

theo quy định "Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ."' cho tôi được hỏi theo như quuy định này thì khi công dân xuất trình thì công chức tiếp nhận có cần photo lại bản chính giấy tờ khi công dân xuát trình k như là họ kkhau hay cmnd . vì công chức tư pháp hay yêu cầu công dân xuất trình những giấy tờ trên rồi yêu cầu photo lại những giấy tờ đó để lưu hồ sơ, vậy có đúng không. vậy có trái với quy định pháp luật k? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: