(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đơn vị chủ quản thực hiện như vậy có đúng không?
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/12/2018 - 17 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 11/12/2018 - 17 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là Ban Giám hiệu các trường trong Thành Phố Tây Ninh.

1/ Sắp hết năm tài chính, tất cả các trường trong Thành Phố Tây Ninh đều ra tự chủ. Chúng tôi muốn hỏi: dự toán giao trong năm 2018 trường không tăng, giảm biên chế do điều động chuyển đi chuyển, trường sử dụng tiết kiệm. Còn dư kinh phí vậy cho chúng tôi hỏi Phòng Tài Chính Thành Phố kinh phí dư của trường chúng tôi có bị rút kinh phí chuyển cho đơn vị khác như các năm trước không?  Cả năm tất cả cán bộ giáo viên nhân viên đều tiết kiệm để cuối năm có tiền chi tăng thu nhập.

2/ Phòng Giáo dục Thành Phố thực hiện văn bản tinh giảm biên chế, sát nhập trường. Trường chúng tôi có trường quản lý 2 cơ sở, thiếu nhân viên y tế, có trường thì thiếu nhân viên kế toán, văn thư, thiếu giáo viên… trong khi đó thì  Phòng giáo dục sử dụng biên chế của trường làm việc ở phòng. Không cho nhà trường hợp đồng nhân viên kế toán, văn thư,… nhưng ngược lại Phòng Giáo dục Thành Phố lại sử dụng nhân viên hợp đồng của trường làm việc ở Phòng vào 2 vị trí văn thư và tổ chức vậy Phòng Giáo Dục có thực hiện đúng không? Các trường thì thiếu giáo viên trong khi đó Phòng Giáo dục Thành Phố sử dụng giáo viên biên chế của trường làm công nghệ thông tin tại Phòng Giáo dục Thành Phố?

3/ Xin hỏi Phòng Nội vụ Thành Phố? Làm công tác tổ chức của Phòng Giáo dục không có biên chế chính thức tại Phòng Giáo dục Thành Phố mà là biên chế của trường? làm tổ chức nhưng văn bằng chứng chỉ là Giáo viên? Tổ chức quản lý biết bao nhiêu biên chế của ngành nhưng chưa qua đào tạo quản lý nhân sự vậy có đúng không?

4/ Xin hỏi Phòng Nội vụ Thành Phố và Sở Nội Vụ Tỉnh Tây Ninh? Chúng tôi không hiểu vì lý do gì… mà kế toán Phòng Giáo dục Thành phố công tác hơn 10 năm qua các thời Trưởng Phòng từ thời Cô Phượng đến nay mà kế toán của Phòng Giáo dục Thành phố không phải luân chuyển công tác? Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường chúng tôi mỗi năm học trôi qua là không biết mình có bị luân chuyển hay không. Điều là công chức, viên chức trong khi đó kế toán các phường xã thời gian định kỳ là chuyển đổi vị trí công tác. Vậy vì sao kế toán của Phòng Giáo Dục Thành Phố công tác trong thời gian dài mà chưa không phải luân chuyển vậy có công bằng cho các kế toán khác không?

           

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 21/12/2018 - 11 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố không giao kinh phí trưc tiếp cho trường mà chỉ phân bổ kinh phí ngành giáo dục cho Phòng giáo dục tự cân đối, phân bổ về cho trường. Tuy nhiên, kinh phí giao trong năm 2018 của đơn vị còn dư do sử dụng tiết kiệm sẽ không rút kinh phí chuyển cho đơn vị khác.

- UBND Thành phố xin cảm ơn ý kiến đã nêu và sẽ chỉ đạo các phòng chức năng tháo gỡ những khó khăn của trường, nhất là những trường đang thiếu nhân viện kế toán, y tế và giáo viên (theo vị trí việc làm).

- Hiện tại, công việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố nhiều và một công chức đang học cao cấp chính trị nên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố có trưng dụng một giáo viên trường THCS Nguyễn Tri Phương hỗ trợ cơ quan về công tác tổ chức năm học 2017 – 2018 (trong thời gian hỗ trợ công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố vẫn tham gia giảng dạy tại trường theo quy định). Thời gian tới UBND Thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố phân công nhiệm vụ công chức cơ quan thực hiện công tác này.

- Theo Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân Thành phố, vị trí việc làm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố không có vị trí kế toán, công tác này do công chức phụ trách quản lý kế hoạch của Phòng kiêm nhiệm, do đó cơ quan không có công chức phụ trách kế toán để chuyển đổi vị trí công tác. Đối với viên chức phụ trách kế toán các trường học trên địa bàn Thành phố thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định vì các vị trí việc làm kế toán khối trường học được phê duyệt theo Quyết định 706/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đơn vị chủ quản thực hiện như vậy có đúng không?
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là Ban Giám hiệu các trường trong Thành Phố Tây Ninh.

1/ Sắp hết năm tài chính, tất cả các trường trong Thành Phố Tây Ninh đều ra tự chủ. Chúng tôi muốn hỏi: dự toán giao trong năm 2018 trường không tăng, giảm biên chế do điều động chuyển đi chuyển, trường sử dụng tiết kiệm. Còn dư kinh phí vậy cho chúng tôi hỏi Phòng Tài Chính Thành Phố kinh phí dư của trường chúng tôi có bị rút kinh phí chuyển cho đơn vị khác như các năm trước không?  Cả năm tất cả cán bộ giáo viên nhân viên đều tiết kiệm để cuối năm có tiền chi tăng thu nhập.

2/ Phòng Giáo dục Thành Phố thực hiện văn bản tinh giảm biên chế, sát nhập trường. Trường chúng tôi có trường quản lý 2 cơ sở, thiếu nhân viên y tế, có trường thì thiếu nhân viên kế toán, văn thư, thiếu giáo viên… trong khi đó thì  Phòng giáo dục sử dụng biên chế của trường làm việc ở phòng. Không cho nhà trường hợp đồng nhân viên kế toán, văn thư,… nhưng ngược lại Phòng Giáo dục Thành Phố lại sử dụng nhân viên hợp đồng của trường làm việc ở Phòng vào 2 vị trí văn thư và tổ chức vậy Phòng Giáo Dục có thực hiện đúng không? Các trường thì thiếu giáo viên trong khi đó Phòng Giáo dục Thành Phố sử dụng giáo viên biên chế của trường làm công nghệ thông tin tại Phòng Giáo dục Thành Phố?

3/ Xin hỏi Phòng Nội vụ Thành Phố? Làm công tác tổ chức của Phòng Giáo dục không có biên chế chính thức tại Phòng Giáo dục Thành Phố mà là biên chế của trường? làm tổ chức nhưng văn bằng chứng chỉ là Giáo viên? Tổ chức quản lý biết bao nhiêu biên chế của ngành nhưng chưa qua đào tạo quản lý nhân sự vậy có đúng không?

4/ Xin hỏi Phòng Nội vụ Thành Phố và Sở Nội Vụ Tỉnh Tây Ninh? Chúng tôi không hiểu vì lý do gì… mà kế toán Phòng Giáo dục Thành phố công tác hơn 10 năm qua các thời Trưởng Phòng từ thời Cô Phượng đến nay mà kế toán của Phòng Giáo dục Thành phố không phải luân chuyển công tác? Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường chúng tôi mỗi năm học trôi qua là không biết mình có bị luân chuyển hay không. Điều là công chức, viên chức trong khi đó kế toán các phường xã thời gian định kỳ là chuyển đổi vị trí công tác. Vậy vì sao kế toán của Phòng Giáo Dục Thành Phố công tác trong thời gian dài mà chưa không phải luân chuyển vậy có công bằng cho các kế toán khác không?

           

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là Ban Giám hiệu các trường trong Thành Phố Tây Ninh.

1/ Sắp hết năm tài chính, tất cả các trường trong Thành Phố Tây Ninh đều ra tự chủ. Chúng tôi muốn hỏi: dự toán giao trong năm 2018 trường không tăng, giảm biên chế do điều động chuyển đi chuyển, trường sử dụng tiết kiệm. Còn dư kinh phí vậy cho chúng tôi hỏi Phòng Tài Chính Thành Phố kinh phí dư của trường chúng tôi có bị rút kinh phí chuyển cho đơn vị khác như các năm trước không?  Cả năm tất cả cán bộ giáo viên nhân viên đều tiết kiệm để cuối năm có tiền chi tăng thu nhập.

2/ Phòng Giáo dục Thành Phố thực hiện văn bản tinh giảm biên chế, sát nhập trường. Trường chúng tôi có trường quản lý 2 cơ sở, thiếu nhân viên y tế, có trường thì thiếu nhân viên kế toán, văn thư, thiếu giáo viên… trong khi đó thì  Phòng giáo dục sử dụng biên chế của trường làm việc ở phòng. Không cho nhà trường hợp đồng nhân viên kế toán, văn thư,… nhưng ngược lại Phòng Giáo dục Thành Phố lại sử dụng nhân viên hợp đồng của trường làm việc ở Phòng vào 2 vị trí văn thư và tổ chức vậy Phòng Giáo Dục có thực hiện đúng không? Các trường thì thiếu giáo viên trong khi đó Phòng Giáo dục Thành Phố sử dụng giáo viên biên chế của trường làm công nghệ thông tin tại Phòng Giáo dục Thành Phố?

3/ Xin hỏi Phòng Nội vụ Thành Phố? Làm công tác tổ chức của Phòng Giáo dục không có biên chế chính thức tại Phòng Giáo dục Thành Phố mà là biên chế của trường? làm tổ chức nhưng văn bằng chứng chỉ là Giáo viên? Tổ chức quản lý biết bao nhiêu biên chế của ngành nhưng chưa qua đào tạo quản lý nhân sự vậy có đúng không?

4/ Xin hỏi Phòng Nội vụ Thành Phố và Sở Nội Vụ Tỉnh Tây Ninh? Chúng tôi không hiểu vì lý do gì… mà kế toán Phòng Giáo dục Thành phố công tác hơn 10 năm qua các thời Trưởng Phòng từ thời Cô Phượng đến nay mà kế toán của Phòng Giáo dục Thành phố không phải luân chuyển công tác? Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường chúng tôi mỗi năm học trôi qua là không biết mình có bị luân chuyển hay không. Điều là công chức, viên chức trong khi đó kế toán các phường xã thời gian định kỳ là chuyển đổi vị trí công tác. Vậy vì sao kế toán của Phòng Giáo Dục Thành Phố công tác trong thời gian dài mà chưa không phải luân chuyển vậy có công bằng cho các kế toán khác không?

           

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: