(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TTHC thuộc thanh tra tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/12/2018 - 14 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 13/12/2018 - 14 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

  trong 29 TTHC thuộc thanh tra tỉnh có các tthc thuộc cấp xã vì sao bộ tthc này không cập nhật vào UBND xã mà thanh tra tỉnh đang nắm giữ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 14/12/2018 - 14 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chân thành cám ơn câu hỏi của quý Ông/Bà.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị liên quan trong đó có Thanh tra tỉnh và UBND các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh cập nhật quy trình điện tử cho cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Trong đó, còn một số quy trình liên quan đến việc phân quyền tài khoản thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện và xã các đơn vị đang phối hợp cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử tập trung tỉnh.

Xin tiếp thu ý kiến của quý Ông/bà.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TTHC thuộc thanh tra tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

  trong 29 TTHC thuộc thanh tra tỉnh có các tthc thuộc cấp xã vì sao bộ tthc này không cập nhật vào UBND xã mà thanh tra tỉnh đang nắm giữ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

  trong 29 TTHC thuộc thanh tra tỉnh có các tthc thuộc cấp xã vì sao bộ tthc này không cập nhật vào UBND xã mà thanh tra tỉnh đang nắm giữ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: