(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cơ quan, địa phương không trả lời
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành
Ngày hỏi: 15/12/2018 - 08 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 17/12/2018 - 08 Giờ 31 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo quy định tại quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cơ quan, địa phương không trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Tôi biết tỉnh Tây Ninh lập ra cổng hỏi đáp trực tuyến nhằm phục vụ cho dân. Nhưng dân lên hỏi, mà địa phương, sở ngành liên quan không trả lời. quá hạn. Vậy lập ra trang web để làm gì? khi mà cơ quan, đơn vị, thích thì trả lời, không thích thì không trả lời. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi biết tỉnh Tây Ninh lập ra cổng hỏi đáp trực tuyến nhằm phục vụ cho dân. Nhưng dân lên hỏi, mà địa phương, sở ngành liên quan không trả lời. quá hạn. Vậy lập ra trang web để làm gì? khi mà cơ quan, đơn vị, thích thì trả lời, không thích thì không trả lời. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: