(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Mỹ     Số điện thoại: 0335223181     Email: hoangmynguyen1983@gmail.com     Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 15/12/2018 - 16 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 17/12/2018 - 08 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi về vấn đề xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên như sau:
- Trường hợp thứ 1: Những giáo viên tốt nghiệp cao đảng sư phạm chuyên ngành Văn - Sử nhưng ra trường không được bổ nhiệm dạy đúng chuyên ngành mà phải xuống dạy Tiểu học. Trong đợt xét thăng hạng kỳ này các bạn ấy nộp hồ sơ xét thăng hạng vẫn được xét ( Bằng Đại học là Văn - Sử) như vậy vẫn được đúng không ạ. ( Các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tràng Bàng được nộp xét).
- Trường hợp thứ 2: Em tốt nghiệp THSP tiểu học và đã có bằng Đại học từ xa chuyên ngành Tiểu học nhưng hiện đang giảng dạy ở bậc học Mầm non. Vậy em có được nộp hồ sô xét thăng hạng giống các bạn ở trường hợp thứ 1 không? Tại vì ở huyện em kỳ rồi là không cho chúng em nộp hồ sơ để xét.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 17/12/2018 - 13 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    - 02 trường hợp trên nếu có hồ sơ xét thăng hạng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và có ý kiến của UBND tỉnh cho phét xét thì vẫn có thể nộp hồ sơ thăng hạng.

    - Những trường hợp được xét đã xin ý kiến UBND tỉnh trước khi đưa vào xét thăng hạng theo Công văn số 2218/UBND-NC ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2018.

    Trường hợp của bạn nên liên hệ trực tiếp với phòng giáo dục và đào tạo để có hướng giải quyết.

   Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi về vấn đề xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên như sau:
- Trường hợp thứ 1: Những giáo viên tốt nghiệp cao đảng sư phạm chuyên ngành Văn - Sử nhưng ra trường không được bổ nhiệm dạy đúng chuyên ngành mà phải xuống dạy Tiểu học. Trong đợt xét thăng hạng kỳ này các bạn ấy nộp hồ sơ xét thăng hạng vẫn được xét ( Bằng Đại học là Văn - Sử) như vậy vẫn được đúng không ạ. ( Các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tràng Bàng được nộp xét).
- Trường hợp thứ 2: Em tốt nghiệp THSP tiểu học và đã có bằng Đại học từ xa chuyên ngành Tiểu học nhưng hiện đang giảng dạy ở bậc học Mầm non. Vậy em có được nộp hồ sô xét thăng hạng giống các bạn ở trường hợp thứ 1 không? Tại vì ở huyện em kỳ rồi là không cho chúng em nộp hồ sơ để xét.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi về vấn đề xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên như sau:
- Trường hợp thứ 1: Những giáo viên tốt nghiệp cao đảng sư phạm chuyên ngành Văn - Sử nhưng ra trường không được bổ nhiệm dạy đúng chuyên ngành mà phải xuống dạy Tiểu học. Trong đợt xét thăng hạng kỳ này các bạn ấy nộp hồ sơ xét thăng hạng vẫn được xét ( Bằng Đại học là Văn - Sử) như vậy vẫn được đúng không ạ. ( Các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tràng Bàng được nộp xét).
- Trường hợp thứ 2: Em tốt nghiệp THSP tiểu học và đã có bằng Đại học từ xa chuyên ngành Tiểu học nhưng hiện đang giảng dạy ở bậc học Mầm non. Vậy em có được nộp hồ sô xét thăng hạng giống các bạn ở trường hợp thứ 1 không? Tại vì ở huyện em kỳ rồi là không cho chúng em nộp hồ sơ để xét.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: