(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Các giấy tờ, hồ sơ bắt buộc để nhập khẩu hàng công nghiệp là gì?
Người hỏi : Lưu Trí Vinh     Số điện thoại:      Email: luutrivinh632@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/12/2018 - 09 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 17/12/2018 - 08 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào "Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh", hiện tôi đang muốn nhập khẩu một số hàng hóa công nghiệp như xe nâng tayxe nâng hàng từ Nhật Bản và Trung Quốc về thì hồ sơ, giấy tờ bắt buộc gồm những gì ạ? 

Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Hải quan     
Thời gian trả lời: 19/12/2018 - 13 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông Lưu Trí Vinh!

Do câu hỏi của Ông Lưu Trí Vinh có nội dung chưa rõ, do đó Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn cho Ông như sau:

1/ Về chính sách mặt hàng:

Căn cứ vào Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương thì mặt hàng xe nâng (bao gồm cả xe nâng tay và xe nâng hàng) không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Căn cứ vào Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng xe nâng phải kiểm tra chất lượng.

Thực hiện theo Công văn số 3243/TCHQ-GSQL ngày 08/6/2018 của Tổng Cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng xe nâng hàng nhập khẩu. Theo đó, việc kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.

2/ Về hồ sơ hải quan:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Ông liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng chào ông!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Các giấy tờ, hồ sơ bắt buộc để nhập khẩu hàng công nghiệp là gì?
 Nội dung câu hỏi:

Chào "Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh", hiện tôi đang muốn nhập khẩu một số hàng hóa công nghiệp như xe nâng tayxe nâng hàng từ Nhật Bản và Trung Quốc về thì hồ sơ, giấy tờ bắt buộc gồm những gì ạ? 

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào "Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh", hiện tôi đang muốn nhập khẩu một số hàng hóa công nghiệp như xe nâng tayxe nâng hàng từ Nhật Bản và Trung Quốc về thì hồ sơ, giấy tờ bắt buộc gồm những gì ạ? 

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: