(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Người hỏi : N. Hằng     Số điện thoại: 0906787184     Email: ngochang19@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/09/2013 - 16 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 06/09/2013 - 16 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

XIN CHÀO!

TÔI CÓ NGỪOI CHỊ GÁI HIỆN NGỤ TẠI xà THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH ĐANG LÀM THỦ TỤC ĐỂ KẾT HÔN VỚI NGỪOI NƯỚC NGOÀI TẠI NƯỚC NGOÀI. CHỊ TÔI CÓ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Ở Xà ĐỂ LÀM THỦ TỤC NHƯNG KHI SANG NƯỚC NGOÀI THÌ KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐƯỢC VÌ TẠI MỤC TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CÓ GHI CÂU: "CHỊ....NGỤ TẠI ..... HIỆN TẠI CHƯA KẾT HÔN LẦN NÀO". HỌ YÊU CẦU TÔI LÀM LẠI GIẤY XÁC NHẬN NÀY VÀ TẠI MỤC TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHỈ GHI: CHỊ.....HIỆN CHƯA KẾT HÔN LẦN NÀO". TÔI RA Xà HỎI LẠI THÌ HỌ BÁO LÀ Đà LÀM ĐÚNG THEO MẪU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.  XIN HỎI GIỜ TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ KẾT HÔN.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 25/09/2013 - 08 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Theo điểm c khoản 2 Mục 2 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định: “nội dung xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi rõ: đương sự hiện tại chưa kết hôn với ai, Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, hiện đang cư trú tại…, hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”. Do đó, với nội dung mà UBND xã Thạnh Đức đã xác nhận trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của chị gái chị về cơ bản là đúng với quy định của pháp luật.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
 Nội dung câu hỏi:

XIN CHÀO!

TÔI CÓ NGỪOI CHỊ GÁI HIỆN NGỤ TẠI xà THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH ĐANG LÀM THỦ TỤC ĐỂ KẾT HÔN VỚI NGỪOI NƯỚC NGOÀI TẠI NƯỚC NGOÀI. CHỊ TÔI CÓ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Ở Xà ĐỂ LÀM THỦ TỤC NHƯNG KHI SANG NƯỚC NGOÀI THÌ KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐƯỢC VÌ TẠI MỤC TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CÓ GHI CÂU: "CHỊ....NGỤ TẠI ..... HIỆN TẠI CHƯA KẾT HÔN LẦN NÀO". HỌ YÊU CẦU TÔI LÀM LẠI GIẤY XÁC NHẬN NÀY VÀ TẠI MỤC TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHỈ GHI: CHỊ.....HIỆN CHƯA KẾT HÔN LẦN NÀO". TÔI RA Xà HỎI LẠI THÌ HỌ BÁO LÀ Đà LÀM ĐÚNG THEO MẪU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.  XIN HỎI GIỜ TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ KẾT HÔN.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

XIN CHÀO!

TÔI CÓ NGỪOI CHỊ GÁI HIỆN NGỤ TẠI xà THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TÂY NINH ĐANG LÀM THỦ TỤC ĐỂ KẾT HÔN VỚI NGỪOI NƯỚC NGOÀI TẠI NƯỚC NGOÀI. CHỊ TÔI CÓ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Ở Xà ĐỂ LÀM THỦ TỤC NHƯNG KHI SANG NƯỚC NGOÀI THÌ KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐƯỢC VÌ TẠI MỤC TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CÓ GHI CÂU: "CHỊ....NGỤ TẠI ..... HIỆN TẠI CHƯA KẾT HÔN LẦN NÀO". HỌ YÊU CẦU TÔI LÀM LẠI GIẤY XÁC NHẬN NÀY VÀ TẠI MỤC TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHỈ GHI: CHỊ.....HIỆN CHƯA KẾT HÔN LẦN NÀO". TÔI RA Xà HỎI LẠI THÌ HỌ BÁO LÀ Đà LÀM ĐÚNG THEO MẪU QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.  XIN HỎI GIỜ TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ KẾT HÔN.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: