(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bắt cướp
Người hỏi : Dương Thanh Tú     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị xã
Ngày hỏi: 04/09/2013 - 09 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 04/09/2013 - 10 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn thị xã, Hòa thành có băng nhóm thường tổ chức cướp giật giây chuyền túi xách ...nhiều người bị giật nhưng quá sợ hải, không dám trình báo CA. Chuyên mục cho biết thẩm quyền của ai để theo dõi và bắt các đối tượng này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 10/09/2013 - 14 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp này anh/chị báo lại với cơ quan công an địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi xảy ra vụ việc, tùy theo mức độ mà sẽ do các lực lượng Công an các cấp thực hiện theo dõi và bắt các đối tượng này.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bắt cướp
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn thị xã, Hòa thành có băng nhóm thường tổ chức cướp giật giây chuyền túi xách ...nhiều người bị giật nhưng quá sợ hải, không dám trình báo CA. Chuyên mục cho biết thẩm quyền của ai để theo dõi và bắt các đối tượng này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn thị xã, Hòa thành có băng nhóm thường tổ chức cướp giật giây chuyền túi xách ...nhiều người bị giật nhưng quá sợ hải, không dám trình báo CA. Chuyên mục cho biết thẩm quyền của ai để theo dõi và bắt các đối tượng này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: