(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông báo giá
Người hỏi : Khưu Văn Nhiên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 04/09/2013 - 09 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 04/09/2013 - 10 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi: Hiện nay các đài PTTH ở các tỉnh khác có thông báo giá nông sản, lương thực, thực phẩm... để cho người dân biết. Đề nghị đài PTTH Tây Ninh cũng có mục này để người dân không bị thương lái ép giá. Đề nghị sở Công thương cũng có mục thông báo giá trên trang mạng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 21/10/2013 - 07 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Hằng ngày vào lúc 22 giờ, Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh đều có chuyên mục Thông báo giá cả thị trường.

- Định kỳ 03 lần/tháng (vào ngày 10,20 và 30 hằng tháng), Sở Công Thương có báo cáo giá cả thị trường và được đăng tải trên mục “Thương mại” trên website thông tin Sở Công Thương.

Địa chỉ: http://www.socongthuong.tayninh.gov.vn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông báo giá
 Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi: Hiện nay các đài PTTH ở các tỉnh khác có thông báo giá nông sản, lương thực, thực phẩm... để cho người dân biết. Đề nghị đài PTTH Tây Ninh cũng có mục này để người dân không bị thương lái ép giá. Đề nghị sở Công thương cũng có mục thông báo giá trên trang mạng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi: Hiện nay các đài PTTH ở các tỉnh khác có thông báo giá nông sản, lương thực, thực phẩm... để cho người dân biết. Đề nghị đài PTTH Tây Ninh cũng có mục này để người dân không bị thương lái ép giá. Đề nghị sở Công thương cũng có mục thông báo giá trên trang mạng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: