(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chuyển ngạch
Người hỏi : lê thị ngọc như     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: ninh thạnh
Ngày hỏi: 03/09/2013 - 14 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 04/09/2013 - 07 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp trung cấp đất đai đã là công chức địa chính xây dựng cấp xã ngạch cán sự.Tuy nhiên vừa qua tôi có học nâng lên đại học ngành luật đã tốt nghiệp vậy  tôi có thể được chuyển ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/09/2013 - 10 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Theo Quy định tại khoản 4, Điều 3, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh - xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Công chức cấp xã đang hưởng lương theo ngạch bậc lương hành chính khi có thay đổi trình độ chuyên môn, do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử đi đào tạo thì được xếp lương theo trình độ hiện có.

Bạn liên hệ vói Phòng Nội vụ Huyện, thị để được hướng dẫn cụ thể./.

Phòng Xây dựng chính quyền - Sở Nội vụ           Điện thoại: 066.3824492


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chuyển ngạch
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp trung cấp đất đai đã là công chức địa chính xây dựng cấp xã ngạch cán sự.Tuy nhiên vừa qua tôi có học nâng lên đại học ngành luật đã tốt nghiệp vậy  tôi có thể được chuyển ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp trung cấp đất đai đã là công chức địa chính xây dựng cấp xã ngạch cán sự.Tuy nhiên vừa qua tôi có học nâng lên đại học ngành luật đã tốt nghiệp vậy  tôi có thể được chuyển ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: