(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHUYỂN NGẠCH LƯƠNG
Người hỏi : NGUYỄN VĂN NAM     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TRẢNG BÀNG
Ngày hỏi: 29/08/2013 - 15 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 29/08/2013 - 16 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

NĂM 2005 TÔI THI CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ ( TÔI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI) DO SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC VÀ TRÚNG TUYỂN VÀO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG CỦA CẤP XÃ. ĐẾN NĂM 2007 TÔI XIN ĐƠN VỊ HỌC ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG VÀ TÔT NGHỊỆP ĐẠI HỌC VÀO NĂM 2012. VẬY TÔI CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGẠCH TỪ CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CỦA VỊ TRÍ  CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH -XÂY DỰNG HAY KHÔNG ? VÀ NẾU TÔI MUỐN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐÚNG CHUYÊN MÔN ĐẠI HỌC THÌ TÔI CÓ PHẢI THI CÔNG CHỨC LẠI HAY KHÔNG? VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CÓ THỂ CHUYỂN LÊN CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN THÌ PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/09/2013 - 08 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh- xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh , số lượng, một số chế độ, cính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Công chức cấp xã đang hưởng lương theo ngạch bậc lương hành chính khi có thay đổi trình độ chuyên môn, do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử đi đào tạo thì được xếp lương theo trình độ hiện có. cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cấp xã theo quy định hiện hành tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn là UBND cấp Huyện. ( Bạn liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ cấp Huyện, thị để được hướng dẫn cụ thể.

- Theo Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch  công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP  quy định về tuyển dụng , sử dụng, và quản lý công chức và công văn 154/SNV-TCCC ngày 08 tháng 4 năm 2011  của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng  công chức xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp Huyện, cấp Tỉnh thì trường hợp công chức cấp xã “ đã vô biên chế” có thời gian công tác từ 5 năm trở lên đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm công chức cấp Huyện thì sẽ được xem xét chuyển công chức cấp xã sang công chức cấp Huyện.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHUYỂN NGẠCH LƯƠNG
 Nội dung câu hỏi:

NĂM 2005 TÔI THI CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ ( TÔI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI) DO SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC VÀ TRÚNG TUYỂN VÀO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG CỦA CẤP XÃ. ĐẾN NĂM 2007 TÔI XIN ĐƠN VỊ HỌC ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG VÀ TÔT NGHỊỆP ĐẠI HỌC VÀO NĂM 2012. VẬY TÔI CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGẠCH TỪ CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CỦA VỊ TRÍ  CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH -XÂY DỰNG HAY KHÔNG ? VÀ NẾU TÔI MUỐN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐÚNG CHUYÊN MÔN ĐẠI HỌC THÌ TÔI CÓ PHẢI THI CÔNG CHỨC LẠI HAY KHÔNG? VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CÓ THỂ CHUYỂN LÊN CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN THÌ PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

NĂM 2005 TÔI THI CÔNG CHỨC NGẠCH CÁN SỰ ( TÔI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI) DO SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC VÀ TRÚNG TUYỂN VÀO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG CỦA CẤP XÃ. ĐẾN NĂM 2007 TÔI XIN ĐƠN VỊ HỌC ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG VÀ TÔT NGHỊỆP ĐẠI HỌC VÀO NĂM 2012. VẬY TÔI CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NGẠCH TỪ CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CỦA VỊ TRÍ  CÔNG TÁC ĐỊA CHÍNH -XÂY DỰNG HAY KHÔNG ? VÀ NẾU TÔI MUỐN ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐÚNG CHUYÊN MÔN ĐẠI HỌC THÌ TÔI CÓ PHẢI THI CÔNG CHỨC LẠI HAY KHÔNG? VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CÓ THỂ CHUYỂN LÊN CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN THÌ PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN GÌ?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: