(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?
Người hỏi : Nguyễn Nam Hùng     Số điện thoại:      Email: hungnn@tayninh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/08/2013 - 08 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 26/08/2013 - 11 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH & HĐND     
Thời gian trả lời: 04/09/2013 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp trực tuyến. Bạn truy cập địa chỉ: http://hdnd.tayninh.gov.vn phần giới thiệu có nêu rõ chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết: Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tình ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: