(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: nguyennhi_2008@yahoo.com.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/08/2013 - 21 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 23/08/2013 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Em đang học thạc sĩ và có hộ khẩu ở Tây Ninh em được biết là tỉnh có đề án 22 để thu hút nhân tài. Em đã nộp hồ sơ xin tham gia đề án được gần 4 tháng ở Sở Giáo Dục Tây Ninh nhưng vẫn không có kết quả trả lời từ Sở Giáo Dục. Cho em hỏi là trường hợp của em có được tham gia đề án không? Và khi tham gia đề án thì bao lâu sẽ có kết quả xét duyệt


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 17/09/2013 - 21 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT xin trả lời:

Em liên hệ phòng GDCN nếu em nộp hồ sơ tại đây. Chương trình này còn kết hợp xét với Sở Nội vụ. Mong em sớm liên hệ Phòng GDCN Sở.

Trân trọng./.

Thanh Việt - CNTT


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Em đang học thạc sĩ và có hộ khẩu ở Tây Ninh em được biết là tỉnh có đề án 22 để thu hút nhân tài. Em đã nộp hồ sơ xin tham gia đề án được gần 4 tháng ở Sở Giáo Dục Tây Ninh nhưng vẫn không có kết quả trả lời từ Sở Giáo Dục. Cho em hỏi là trường hợp của em có được tham gia đề án không? Và khi tham gia đề án thì bao lâu sẽ có kết quả xét duyệt

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em đang học thạc sĩ và có hộ khẩu ở Tây Ninh em được biết là tỉnh có đề án 22 để thu hút nhân tài. Em đã nộp hồ sơ xin tham gia đề án được gần 4 tháng ở Sở Giáo Dục Tây Ninh nhưng vẫn không có kết quả trả lời từ Sở Giáo Dục. Cho em hỏi là trường hợp của em có được tham gia đề án không? Và khi tham gia đề án thì bao lâu sẽ có kết quả xét duyệt

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: