(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nội dung của 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND Tỉnh
Người hỏi : Trương Thị Thanh Tuyền     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/08/2013 - 09 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 21/08/2013 - 14 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Quyết định 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 có thể lấy tài liệu ở đâu để xem. Trên công báo Tây Ninh không có.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/09/2013 - 14 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn vui lòng vào trang Công báo tỉnh xem nhé! (congbao.tayninh.gov.vn)

Cám ơn Bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nội dung của 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND Tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Quyết định 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 có thể lấy tài liệu ở đâu để xem. Trên công báo Tây Ninh không có.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Quyết định 1151/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 có thể lấy tài liệu ở đâu để xem. Trên công báo Tây Ninh không có.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: