(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
Người hỏi : Trần Quốc Hiệp     Số điện thoại: 0907753753     Email: khietvms@yahoo.com.vn     Địa chỉ: xã phan DMC Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/08/2013 - 09 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 21/08/2013 - 14 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có nhu cầu bán 6 mét ngang đất trong phần đất tôi đang sử dụng số thửa 2514, có kèm hình, khi đến xã Phan làm thủ tục chuyển nhượng, tôi được cán bộ địa chính hướng dẫn yêu cầu tôi phải làm giấy yêu cầu địa chính đo đạt lại lý do yêu cầu nhà nước, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới, sau khi cấp xong giấy đất mới tôi mới có thể làm thủ tục sang nhượng được. tôi muốn hỏi như sau:

1.khi nộp hồ sơ thì tôi đến thẳng phòng địa chính của xã hay phải qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ có ghi giấy tiếp nhận rõ ràng, vì cán bộ xã hướng dẫn đến trực tiếp phòng địa chính mà phòng này rất nhiều việc, chì có 2 cán bộ mà đi công tác suốt không khi nào gặp mặt được, toàn hẹn với hò không.

2.nếu quy định như vậy thì tôi có thể làm hợp đồng mua bán trước có xác nhận của xã để tôi nhận tiền trước không vì tôi rất cần tiền chữa bệnh.

3. khi đo đat lại thì có thể đo tách luôn phần diện tích mà tôi sẽ bán để làm thủ tục sang nhựng tách đất luôn không vì nếu sau này đo lại thì lại mất thời gian tiền bạc và thủ tục kéo dài nữa.

Tôi xin cảm ơn

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 24/09/2013 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ông Hiệp có nhu cầu về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì đến UBND xã nơi có đất để thực hiện thủ tục biến động đo đạc tách thử trước khi lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Khi thủ tục lập hồ sơ biến động ở xã hoàn tất, ông Hiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả huyện Dương Minh Châu. Sau khi có kết quả biến động thì ông Hiệp mới tiến hành lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có nhu cầu bán 6 mét ngang đất trong phần đất tôi đang sử dụng số thửa 2514, có kèm hình, khi đến xã Phan làm thủ tục chuyển nhượng, tôi được cán bộ địa chính hướng dẫn yêu cầu tôi phải làm giấy yêu cầu địa chính đo đạt lại lý do yêu cầu nhà nước, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới, sau khi cấp xong giấy đất mới tôi mới có thể làm thủ tục sang nhượng được. tôi muốn hỏi như sau:

1.khi nộp hồ sơ thì tôi đến thẳng phòng địa chính của xã hay phải qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ có ghi giấy tiếp nhận rõ ràng, vì cán bộ xã hướng dẫn đến trực tiếp phòng địa chính mà phòng này rất nhiều việc, chì có 2 cán bộ mà đi công tác suốt không khi nào gặp mặt được, toàn hẹn với hò không.

2.nếu quy định như vậy thì tôi có thể làm hợp đồng mua bán trước có xác nhận của xã để tôi nhận tiền trước không vì tôi rất cần tiền chữa bệnh.

3. khi đo đat lại thì có thể đo tách luôn phần diện tích mà tôi sẽ bán để làm thủ tục sang nhựng tách đất luôn không vì nếu sau này đo lại thì lại mất thời gian tiền bạc và thủ tục kéo dài nữa.

Tôi xin cảm ơn

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có nhu cầu bán 6 mét ngang đất trong phần đất tôi đang sử dụng số thửa 2514, có kèm hình, khi đến xã Phan làm thủ tục chuyển nhượng, tôi được cán bộ địa chính hướng dẫn yêu cầu tôi phải làm giấy yêu cầu địa chính đo đạt lại lý do yêu cầu nhà nước, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mới, sau khi cấp xong giấy đất mới tôi mới có thể làm thủ tục sang nhượng được. tôi muốn hỏi như sau:

1.khi nộp hồ sơ thì tôi đến thẳng phòng địa chính của xã hay phải qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ có ghi giấy tiếp nhận rõ ràng, vì cán bộ xã hướng dẫn đến trực tiếp phòng địa chính mà phòng này rất nhiều việc, chì có 2 cán bộ mà đi công tác suốt không khi nào gặp mặt được, toàn hẹn với hò không.

2.nếu quy định như vậy thì tôi có thể làm hợp đồng mua bán trước có xác nhận của xã để tôi nhận tiền trước không vì tôi rất cần tiền chữa bệnh.

3. khi đo đat lại thì có thể đo tách luôn phần diện tích mà tôi sẽ bán để làm thủ tục sang nhựng tách đất luôn không vì nếu sau này đo lại thì lại mất thời gian tiền bạc và thủ tục kéo dài nữa.

Tôi xin cảm ơn

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: