(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chỉnh sửa giấy khai sinh
Người hỏi : Thành     Số điện thoại: 0977581208     Email: immortal913@yahoo.com     Địa chỉ: châu thành - Tây ninh
Ngày hỏi: 21/08/2013 - 22 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 22/08/2013 - 07 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào !

Anh/chị cho em hỏi em ở Huyện Châu Thành - Tây Ninh.Hiện em đang muốn chỉnh sửa ngày sinh trong khai sinh vì sai thông tin.Vậy có thể nhờ anh/chị hướng dẫn các thủ tục cần thiết gồm những gì và nơi xin hồ sơ cũng như nộp hồ sơ.

 

Em cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 04/09/2013 - 10 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì cá nhân có quyền “Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký”.

*  Về thủ tục đăng ký việc cải chính hộ tịch gồm:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu quy định)

- Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

* Về thẩm quyền cải chính hộ tịch:

Nếu anh/chị dưới 14 tuổi thì anh/chị nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây.

Nếu anh/chị từ đủ 14 tuổi trở lên thì anh/chị nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó anh/chị đã đăng ký khai sinh trước đây.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chỉnh sửa giấy khai sinh
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào !

Anh/chị cho em hỏi em ở Huyện Châu Thành - Tây Ninh.Hiện em đang muốn chỉnh sửa ngày sinh trong khai sinh vì sai thông tin.Vậy có thể nhờ anh/chị hướng dẫn các thủ tục cần thiết gồm những gì và nơi xin hồ sơ cũng như nộp hồ sơ.

 

Em cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào !

Anh/chị cho em hỏi em ở Huyện Châu Thành - Tây Ninh.Hiện em đang muốn chỉnh sửa ngày sinh trong khai sinh vì sai thông tin.Vậy có thể nhờ anh/chị hướng dẫn các thủ tục cần thiết gồm những gì và nơi xin hồ sơ cũng như nộp hồ sơ.

 

Em cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: