(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về HĐND cấp huyện
Người hỏi : Nguyễn Văn Thành     Số điện thoại:      Email: thanhnv2004@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/08/2013 - 08 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 26/08/2013 - 11 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi đến mục hỏi đáp trực tuyến, tôi có một thắc mắc xin hỏi như sau: Việc thí điểm không tổ chức HĐND (bỏ HĐND) cấp huyện. Xin hỏi ở Tây Ninh có thực hiện không? rất mong nhận được câu trả lời từ chuyên mục. Trân trọng cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH & HĐND     
Thời gian trả lời: 04/09/2013 - 09 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục. Câu hỏi của bạn được trả lời như sau:

Việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường chỉ mới áp dụng thí điểm ở các thành phố lớn. Hiện tại ở Tây Ninh vẫn còn tổ HĐND cấp huyện. Bộ nội vụ đang lấy ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và các phương án tổ chức chính quyền địa phương.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về HĐND cấp huyện
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi đến mục hỏi đáp trực tuyến, tôi có một thắc mắc xin hỏi như sau: Việc thí điểm không tổ chức HĐND (bỏ HĐND) cấp huyện. Xin hỏi ở Tây Ninh có thực hiện không? rất mong nhận được câu trả lời từ chuyên mục. Trân trọng cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi đến mục hỏi đáp trực tuyến, tôi có một thắc mắc xin hỏi như sau: Việc thí điểm không tổ chức HĐND (bỏ HĐND) cấp huyện. Xin hỏi ở Tây Ninh có thực hiện không? rất mong nhận được câu trả lời từ chuyên mục. Trân trọng cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: