(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TRang WEB Tây Ninh
Người hỏi : lê Thị Nia     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị xã
Ngày hỏi: 05/09/2013 - 14 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 06/09/2013 - 16 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn coi video trên trang web: tayninh.gov.vn sao không được? xin cho biết. Ipad của tôi dùng hệ điều hành anroi, xài googlechome. Các trang khác thì vào xem bình thường. Cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 09/10/2013 - 10 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại, Cổng thông tin điện tử Tây Ninh (tayninh.gov.vn) hỗ trợ tốt các tính năng khi người dùng sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh nhà, bạn muốn coi video vui lòng sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Còn các trình duyêt khác, chúng tôi đang hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của người truy cập trong thời gian tới. Cảm ơn bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TRang WEB Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn coi video trên trang web: tayninh.gov.vn sao không được? xin cho biết. Ipad của tôi dùng hệ điều hành anroi, xài googlechome. Các trang khác thì vào xem bình thường. Cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn coi video trên trang web: tayninh.gov.vn sao không được? xin cho biết. Ipad của tôi dùng hệ điều hành anroi, xài googlechome. Các trang khác thì vào xem bình thường. Cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: