(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự án bỏ hoang
Người hỏi : Lê Thị Bé Na     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị xã
Ngày hỏi: 05/09/2013 - 14 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 06/09/2013 - 16 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chuyên mục: Hiện nay chắc hẳn tất cả chúng ta khi đi vòng quang trung tâm thị xã sẽ nhìn thấy nhiều khu đất VÀNG bỏ hoang hoặc xây dựng dỡ dang. Tôi được biết thị xã Tây Ninh là đô thị loại 3 rồi mà sao lại có tình trạng bỏ hoang các mãnh đất này. Nhiều lúc tôi muốn hỏi mà không biết hỏi ai, xin nhờ chuyên mục làm cầu nối giúp cho tôi có câu trả lời nguyên nhân vì sao? khi nào các khu này mới thực hiện xong. Hay là xây dựng dỡ dang, bỏ hoang hoài.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 03/03/2016 - 08 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

                                                      Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau:

          Trong thời gian qua, Tỉnh đã mời các nhà thầu đến Tây Ninh thực hiện các dự án đầu tư , sản xuất kinh doanh góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh. Đối với các dự án trung tâm thương mại dịch vụ, Tỉnh cũng tập trung kêu gọi đầu tư. Kết quả đã kêu gọi một số dự án như Siêu thị Coopmart, dự án Trung tâm thương mại Intimex, dự án trung tâm thương mại Long Hoa.....

          Do khó khăn chung cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, nên một số dự án đầu tư chậm triển khai. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Hiện nay, các dự án này đang đươc triển khai xây dựng trở lại (dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tây Ninh của Công ty Cổ Phần Bourbon Tây Ninh tại khu đất Quân Y viện cũ).

          Tuy nhiên, còn các dự án chưa thu hút được đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tích cực phối hợp với các ngành tiếp tục mời gọi đầu tư. Với tinh thần cộng đồng trách nhiệm, các tổ chức, cá nhân- bằng mối quan hệ của mình- nếu biết nhà đầu tư nào có năng lực, đề nghị giới thiệu cho Tỉnh để cùng mời gọi đầu tư.

          Sở kế hoạch và Đầu tư trả lởi ý kiến cho Chuyên mục biết để thông tin đến cử tri./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự án bỏ hoang
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chuyên mục: Hiện nay chắc hẳn tất cả chúng ta khi đi vòng quang trung tâm thị xã sẽ nhìn thấy nhiều khu đất VÀNG bỏ hoang hoặc xây dựng dỡ dang. Tôi được biết thị xã Tây Ninh là đô thị loại 3 rồi mà sao lại có tình trạng bỏ hoang các mãnh đất này. Nhiều lúc tôi muốn hỏi mà không biết hỏi ai, xin nhờ chuyên mục làm cầu nối giúp cho tôi có câu trả lời nguyên nhân vì sao? khi nào các khu này mới thực hiện xong. Hay là xây dựng dỡ dang, bỏ hoang hoài.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi chuyên mục: Hiện nay chắc hẳn tất cả chúng ta khi đi vòng quang trung tâm thị xã sẽ nhìn thấy nhiều khu đất VÀNG bỏ hoang hoặc xây dựng dỡ dang. Tôi được biết thị xã Tây Ninh là đô thị loại 3 rồi mà sao lại có tình trạng bỏ hoang các mãnh đất này. Nhiều lúc tôi muốn hỏi mà không biết hỏi ai, xin nhờ chuyên mục làm cầu nối giúp cho tôi có câu trả lời nguyên nhân vì sao? khi nào các khu này mới thực hiện xong. Hay là xây dựng dỡ dang, bỏ hoang hoài.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: