(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sao kỳ vậy?
Người hỏi : Trương Văn Thắng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/09/2013 - 16 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 10/09/2013 - 07 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Trang tin ATGT của báo đăng ngày 12/8/2013 có mục: 

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”

 

Muốn tải câu hỏi thi về theo hướng dẫn, nhưng lại đòi password . Sao kỳ vậy?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 09/10/2013 - 10 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do quá trình cập nhật thông tin, bộ phận cập nhật thông tin đã cập nhật chưa đúng định dạng tập tin của câu hỏi cần tải về. Hiện tại, Bộ phận cập nhật thông tin đã chỉnh sửa đúng theo định dạng để người xem có thể tải về. Rất cảm ơn câu hỏi của anh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sao kỳ vậy?
 Nội dung câu hỏi:

Trang tin ATGT của báo đăng ngày 12/8/2013 có mục: 

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”

 

Muốn tải câu hỏi thi về theo hướng dẫn, nhưng lại đòi password . Sao kỳ vậy?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trang tin ATGT của báo đăng ngày 12/8/2013 có mục: 

Phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”

 

Muốn tải câu hỏi thi về theo hướng dẫn, nhưng lại đòi password . Sao kỳ vậy?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: