(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi đua
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Trạch - Gò Dầu
Ngày hỏi: 27/07/2014 - 11 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 28/07/2014 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

          Tôi có thắc mắc xin hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu, UBND huyện như sau:

           Cuối năm học 2013 - 2014, trường tôi là trường THCS Trần Hưng Đạo, đề nghị xét tập thể lao động xuất sắc được Phòng GDĐT Gò Dầu đồng ý. Trong đó gần 100% CBGVNV trường tôi đạt danh hiệu cá nhân từ lao động tiên tiến trở lên. Trong gần 100% CBGVNV đó, có giáo viên vừa mới ra trường dạy chưa hết 1 năm học vẫn được xét lao động tiên tiến. Chưa đủ điều kiện để đăng ký hội giảng vòng trường. Điều kiện để được dạy hội giảng vòng trường theo tôi biết qui định của Sở Giáo dục - Đạo tạo Tây Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu là phải hết Tập sự và muốn đạt lao động tiên tiến phải đạt hội giảng vòng trường; muốn đăng ký giáo viên giỏi trường, huyện, tỉnh phải dạy đủ 3 năm theo thông tư 21 của Bộ GDĐT. Giáo viên tôi muốn nhắc đến là Trần Thị Kim Huê, giáo viên mới ra trường khoảng giữa tháng 10 năm 2013 (tức là học kì 1 năm học 2013-2014), đến tháng 5 năm 2014 chưa đủ 12 tháng để xét hết tập sự. Chưa đủ điều kiện dạy hội giảng vòng trường để xét lao động tiên tiến. Vậy mà cuối năm học, hiệu trưởng trường tôi vẫn xét đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đã được Phòng Giáo dục Gò Dầu trình UBND huyện ra quyết định công nhận gửi về tất cả các trường trong huyện.

     Cho tôi hỏi :

       Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu: kính thưa các lãnh đạo ngồi trên, dựa vào điều kiện nào nữa ngoài qui định của SGDĐT Tây Ninh mà các ông, bà xét công nhận danh hiệu lao động tiên tiến đối với giáo viên Trần Thị Kim Huê.

       Đối với UBND huyện: Nếu xét thi đua sai và không đúng qui định, các lãnh đạo huyện có thu hồi quyết định lại không và trách nhiệm thuộc về ai? Hay các lãnh đạo chỉ rút kinh nghiệm rồi cho qua coi như không có chuyện gì xảy ra. 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 29/08/2014 - 08 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Uỷ ban nhân dân huyện Gò Dầu trả lời ông, bà như sau:

Đối với trường hợp giáo viên Trần Thị Kim Huê: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho bà Trần Thị Kim Huê là không đúng.

Với lý do: Trường THCS Trần Hưng Đạo họp liên tịch Ban lãnh đạo mở rộng xét thi đua cuối năm lần 1, xét thi đua cuối năm cho bà Trần Thị Kim Huê-giáo viên của trường, học kỳ I không xếp loại, học kỳ II xếp loại A, cả năm xếp loại Khá, nhưng khi họp Hội đồng xét thi đua cuối năm do thư ký hội đồng là bà Huỳnh Thị Kim Loan ghi nhằm học kỳ I không xếp loại, học kỳ II xếp loại A, cả năm xếp loại A nên văn thư của trường là bà Ngô Thuỵ Yến Nga lập tờ trình, danh sách trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho bà Trần Thị Kim Huê đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Trường hợp này, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện Gò Dầu thu hồi quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2013-2014.

Về phía UBND huyện sẽ ra quyết định thu hồi danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2013-2014 đối với bà Trần Thị Kim Huê.

Trên đây là nội dung trả lời của UBND huyện Gò Dầu, nếu còn vấn đề gì chưa rõ, ông (bà) vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Giáo dục và Đào tạo, sđt: 0663853119 để được hướng dẫn, giải thích thêm.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi đua
 Nội dung câu hỏi:

          Tôi có thắc mắc xin hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu, UBND huyện như sau:

           Cuối năm học 2013 - 2014, trường tôi là trường THCS Trần Hưng Đạo, đề nghị xét tập thể lao động xuất sắc được Phòng GDĐT Gò Dầu đồng ý. Trong đó gần 100% CBGVNV trường tôi đạt danh hiệu cá nhân từ lao động tiên tiến trở lên. Trong gần 100% CBGVNV đó, có giáo viên vừa mới ra trường dạy chưa hết 1 năm học vẫn được xét lao động tiên tiến. Chưa đủ điều kiện để đăng ký hội giảng vòng trường. Điều kiện để được dạy hội giảng vòng trường theo tôi biết qui định của Sở Giáo dục - Đạo tạo Tây Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu là phải hết Tập sự và muốn đạt lao động tiên tiến phải đạt hội giảng vòng trường; muốn đăng ký giáo viên giỏi trường, huyện, tỉnh phải dạy đủ 3 năm theo thông tư 21 của Bộ GDĐT. Giáo viên tôi muốn nhắc đến là Trần Thị Kim Huê, giáo viên mới ra trường khoảng giữa tháng 10 năm 2013 (tức là học kì 1 năm học 2013-2014), đến tháng 5 năm 2014 chưa đủ 12 tháng để xét hết tập sự. Chưa đủ điều kiện dạy hội giảng vòng trường để xét lao động tiên tiến. Vậy mà cuối năm học, hiệu trưởng trường tôi vẫn xét đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đã được Phòng Giáo dục Gò Dầu trình UBND huyện ra quyết định công nhận gửi về tất cả các trường trong huyện.

     Cho tôi hỏi :

       Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu: kính thưa các lãnh đạo ngồi trên, dựa vào điều kiện nào nữa ngoài qui định của SGDĐT Tây Ninh mà các ông, bà xét công nhận danh hiệu lao động tiên tiến đối với giáo viên Trần Thị Kim Huê.

       Đối với UBND huyện: Nếu xét thi đua sai và không đúng qui định, các lãnh đạo huyện có thu hồi quyết định lại không và trách nhiệm thuộc về ai? Hay các lãnh đạo chỉ rút kinh nghiệm rồi cho qua coi như không có chuyện gì xảy ra. 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

          Tôi có thắc mắc xin hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu, UBND huyện như sau:

           Cuối năm học 2013 - 2014, trường tôi là trường THCS Trần Hưng Đạo, đề nghị xét tập thể lao động xuất sắc được Phòng GDĐT Gò Dầu đồng ý. Trong đó gần 100% CBGVNV trường tôi đạt danh hiệu cá nhân từ lao động tiên tiến trở lên. Trong gần 100% CBGVNV đó, có giáo viên vừa mới ra trường dạy chưa hết 1 năm học vẫn được xét lao động tiên tiến. Chưa đủ điều kiện để đăng ký hội giảng vòng trường. Điều kiện để được dạy hội giảng vòng trường theo tôi biết qui định của Sở Giáo dục - Đạo tạo Tây Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu là phải hết Tập sự và muốn đạt lao động tiên tiến phải đạt hội giảng vòng trường; muốn đăng ký giáo viên giỏi trường, huyện, tỉnh phải dạy đủ 3 năm theo thông tư 21 của Bộ GDĐT. Giáo viên tôi muốn nhắc đến là Trần Thị Kim Huê, giáo viên mới ra trường khoảng giữa tháng 10 năm 2013 (tức là học kì 1 năm học 2013-2014), đến tháng 5 năm 2014 chưa đủ 12 tháng để xét hết tập sự. Chưa đủ điều kiện dạy hội giảng vòng trường để xét lao động tiên tiến. Vậy mà cuối năm học, hiệu trưởng trường tôi vẫn xét đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đã được Phòng Giáo dục Gò Dầu trình UBND huyện ra quyết định công nhận gửi về tất cả các trường trong huyện.

     Cho tôi hỏi :

       Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu: kính thưa các lãnh đạo ngồi trên, dựa vào điều kiện nào nữa ngoài qui định của SGDĐT Tây Ninh mà các ông, bà xét công nhận danh hiệu lao động tiên tiến đối với giáo viên Trần Thị Kim Huê.

       Đối với UBND huyện: Nếu xét thi đua sai và không đúng qui định, các lãnh đạo huyện có thu hồi quyết định lại không và trách nhiệm thuộc về ai? Hay các lãnh đạo chỉ rút kinh nghiệm rồi cho qua coi như không có chuyện gì xảy ra. 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: