(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: làm việc 9 tháng tập sự
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: trang bang
Ngày hỏi: 26/07/2014 - 13 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 28/07/2014 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi làm việc  tập sự 12 tháng mới hoàn thành hết thời gian tập sự. nay tôi làm việc 9 tháng tập sự và sau đó tôi đơn phương nghĩ việc và lãnh đạo ký giấy cho nghĩ. nay tôi muốn rút sổ bảo hiểm xã hội được không. và tôi có được ghi nhận là tham gia 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 30/07/2014 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

            Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

         Tại Điều 15 Luật bảo hiểm xã hội quy định “Người lao động có quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc”

          Tại Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội quy định “Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc”

           Theo quy định, người lao động có đóng bảo hiểm xã hội thì được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội và ghi nhận thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

            Như vậy, trường hợp nêu trên được nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc; thời gian tập sự 9 tháng được ghi nhận là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (nếu có đóng BHXH). Đề nghị bạn liên hệ với đơn vị để giải quyết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: làm việc 9 tháng tập sự
 Nội dung câu hỏi:

tôi làm việc  tập sự 12 tháng mới hoàn thành hết thời gian tập sự. nay tôi làm việc 9 tháng tập sự và sau đó tôi đơn phương nghĩ việc và lãnh đạo ký giấy cho nghĩ. nay tôi muốn rút sổ bảo hiểm xã hội được không. và tôi có được ghi nhận là tham gia 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi làm việc  tập sự 12 tháng mới hoàn thành hết thời gian tập sự. nay tôi làm việc 9 tháng tập sự và sau đó tôi đơn phương nghĩ việc và lãnh đạo ký giấy cho nghĩ. nay tôi muốn rút sổ bảo hiểm xã hội được không. và tôi có được ghi nhận là tham gia 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: