(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về cải cách hành chính
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại: 0663.750.606     Email: ubnd-xatanhoa@tayninh.gov.vn     Địa chỉ: xã Tân Hòa, Tân Châu
Ngày hỏi: 25/07/2014 - 08 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 25/07/2014 - 14 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở tư pháp có thể đăng hết các bộ TTHC do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành từ cấp tỉnh, huyện đến xã (bao gồm quyết định ban hành cùng với bộ TTHC) lên trang Web của sở được không? 

Khi có thay thế, sửa đổi bổ sung hay hủy bỏ thì cũng đăng thông báo lên để các cơ quan và cá nhân có nhu cầu được dê tìm hiểu.

Hoặc cứ 6 tháng 1 lần gửi thông báo bằng thư điện tử đến các cơ quan có thực hiện TTHC những bộ TTHC hiện đang được áp dụng đối với đơn vị. (vì nhiều lúc gửi bằng đường buu điện bị thất lạc không đến được dưới cấp xã nên khó cập nhật)

xin cảm ơn chương trình.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 28/07/2014 - 10 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Sở Tư pháp trả lời như sau: Tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ở cả 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) đều được cập nhật, công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn. Mời bạn vào đó tra cứu, nghiên cứu thủ tục mà mình quan tâm (trong đó có chỉ rõ thủ tục nào đang còn hiệu lực, thủ tục nào đã hết hiệu lực, thủ tục nào thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp chỉ có chức năng nhiệm vụ đăng tải Bộ TTHC của ngành tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh lên trang Web của Sở Tư pháp. Việc đưa toàn bộ các thông tin về Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC, nội dung của từng thủ tục (kể cả các quyết định công bố TTHC đã hết hiệu lực) lên Website tỉnh Tây Ninh đang được Sở Thông tin và Truyền thông liên tục thực hiện. Sở Tư pháp đã liên tục cung cấp toàn bộ dữ liệu về công bố TTHC để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công việc này.

Trường hợp nếu bạn làm việc ở UBND cấp xã mà còn thiếu Bộ TTHC của lĩnh vực nào đó thực hiện ở cấp xã. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại 0663 813363 của Phòng Kiểm soát TTHC – Sở Tư pháp. Chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho bạn file nội dung TTHC đó và nhắc nhở cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành tỉnh gửi cho bạn Bộ TTHC của lĩnh vực ấy thực hiện ở cấp xã.

 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về cải cách hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Sở tư pháp có thể đăng hết các bộ TTHC do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành từ cấp tỉnh, huyện đến xã (bao gồm quyết định ban hành cùng với bộ TTHC) lên trang Web của sở được không? 

Khi có thay thế, sửa đổi bổ sung hay hủy bỏ thì cũng đăng thông báo lên để các cơ quan và cá nhân có nhu cầu được dê tìm hiểu.

Hoặc cứ 6 tháng 1 lần gửi thông báo bằng thư điện tử đến các cơ quan có thực hiện TTHC những bộ TTHC hiện đang được áp dụng đối với đơn vị. (vì nhiều lúc gửi bằng đường buu điện bị thất lạc không đến được dưới cấp xã nên khó cập nhật)

xin cảm ơn chương trình.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở tư pháp có thể đăng hết các bộ TTHC do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành từ cấp tỉnh, huyện đến xã (bao gồm quyết định ban hành cùng với bộ TTHC) lên trang Web của sở được không? 

Khi có thay thế, sửa đổi bổ sung hay hủy bỏ thì cũng đăng thông báo lên để các cơ quan và cá nhân có nhu cầu được dê tìm hiểu.

Hoặc cứ 6 tháng 1 lần gửi thông báo bằng thư điện tử đến các cơ quan có thực hiện TTHC những bộ TTHC hiện đang được áp dụng đối với đơn vị. (vì nhiều lúc gửi bằng đường buu điện bị thất lạc không đến được dưới cấp xã nên khó cập nhật)

xin cảm ơn chương trình.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: