(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nâng lương trước thời hạn
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/07/2014 - 13 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 25/07/2014 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở nội vụ cho tôi hỏi:

Tôi được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (từ năm 2011-2013) và 01 bằng khen của UBND tỉnh năm 2012. Theo đúng qui định thì tôi được nâng lương trước hạn đầu năm 2013 nhưng do lập danh sách "sót" nên tôi phải chờ nâng lương đúng hạn ngày 1/12/2013. Vậy đến ngày 31/12/2014 tôi đã giữ bậc được 1 năm 1 tháng (ngạch cán sự) thì với thành tích trên tôi có được xét nâng lương trước hạn không? Điều kiện cần như vậy đủ chưa? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/08/2014 - 10 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Về chế độ nâng lương trước thời hạn của cán bộ, công chứ, viên chức được quy định tại điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: “Điều 3. Chế độ nâng lương trước thời hạn…”.

          Đối với thành tích để được tính xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với ngạch cán sự được quy định tại điểm đ, điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ:

       + Các thành tích đạt được trong 04 năm gần nhất, tính tại thời điểm 31/12 hàng năm.

      + Riêng các trường hợp đã được nâng lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng lương trước thời hạn trong khoản thời gian (04 năm đối với ngạch cán sự) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng lương trước thời hạn cho lần sau.

       Đối với thời gian tính nâng lương do lập thành tích xuất sắc đối với ngạch cán sự, tính đến ngày 31/12 hàng năm còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng là đến thời điểm thực hiện nâng bậc lương thường xuyên thì đủ tiêu chuẩn về thời gian được xem xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. Trường hợp của bạn nến tính đến thời điểm 31/12/2014 ( ngạch cán sự) đã giữ bậc lương 01 năm 01 tháng thì đủ tiêu chuẩn về thời gian được xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo Bồi dưỡng 066.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nâng lương trước thời hạn
 Nội dung câu hỏi:

Sở nội vụ cho tôi hỏi:

Tôi được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (từ năm 2011-2013) và 01 bằng khen của UBND tỉnh năm 2012. Theo đúng qui định thì tôi được nâng lương trước hạn đầu năm 2013 nhưng do lập danh sách "sót" nên tôi phải chờ nâng lương đúng hạn ngày 1/12/2013. Vậy đến ngày 31/12/2014 tôi đã giữ bậc được 1 năm 1 tháng (ngạch cán sự) thì với thành tích trên tôi có được xét nâng lương trước hạn không? Điều kiện cần như vậy đủ chưa? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở nội vụ cho tôi hỏi:

Tôi được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liền (từ năm 2011-2013) và 01 bằng khen của UBND tỉnh năm 2012. Theo đúng qui định thì tôi được nâng lương trước hạn đầu năm 2013 nhưng do lập danh sách "sót" nên tôi phải chờ nâng lương đúng hạn ngày 1/12/2013. Vậy đến ngày 31/12/2014 tôi đã giữ bậc được 1 năm 1 tháng (ngạch cán sự) thì với thành tích trên tôi có được xét nâng lương trước hạn không? Điều kiện cần như vậy đủ chưa? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: