(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khiếu nại về chế độ trang phục TDTT
Người hỏi : Tập thể GV Thể dục TP Tây Ninh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phòng GD - ĐT TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/07/2014 - 00 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 24/07/2014 - 09 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Tây Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2014

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

                Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

 

   Chúng tôi là tập thể giáo viên dạy môn Thể dục

   Trực thuộc Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh.

Nay chúng tôi làm đơn khiếu nại này kính trình lên quí cấp về việc Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh cắt chế độ trang phục TDTT của tất cả giáo viên dạy môn Thể dục ở các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “ Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao”, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Từ tháng 01 năm 2013 ( học kỳ II năm học 2013-2014) giáo viên dạy Thể dục của Thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh)  đã được hưởng chế độ bồi dưỡng giờ dạy Thể dục cho đến nay.

Riêng chế độ trang phục TDTT phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo nên đến đầu năm 2014 Sở Giáo dục – Đào tạo Tây Ninh đã có công văn hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục cho giáo viên Thể dục trong tỉnh.

Các Phòng  Giáo dục – Đào tạo của các huyện đã thực hiện cấp trang phục cho giáo viên Thể dục của năm 2014 và truy cấp trang phục của năm 2013.

Riêng Phòng  Giáo dục - Đào tạo Thành phố Tây Ninh cho đến nay mới giải quyết cấp trang phục cho giáo viên Thể dục của năm 2014, khi giáo viên thắc mắc thì ông Nguyễn Kim Khuê, phụ trách bộ phận Hoạt động ngoài giờ của Phòng trả lời là năm 2013 đã qua nên cắt chế độ theo ý kiến của Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Tây Ninh.

Trong khi đó, có một số giáo viên được phân công dạy môn Thể dục năm học 2013-2014 như các thầy Huỳnh Thiện Sang ( THCS Võ Văn Kiệt), Bùi Đắc Thiện Minh (THCS Chu Văn An), Nguyễn Thanh Phong (TH Lê Văn Tám) đến tháng 10/ 2013 được điều động công tác khác không còn dạy môn Thể dục nữa.Như vậy chế độ trang phục năm 2013 bị cắt là sai quy định.

Qua sự việc trình bày trên, việc  chậm trễ giải quyết chế độ cho Giáo viên Thể dục không phải lỗi của giáo viên mà đây là lý do khách quan nên việc cắt xén không cấp chế độ trang phục TDTT cho giáo viên Thể dục của Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh như trên là sai qui định. Chúng tôi kính  mong Lãnh đạo quí cơ quan có ý kiến để chúng tôi được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đúng quy định.

Trân trọng kính chào.

                                                             

            Tập thể giáo viên Thể dục TP Tây Ninh

                                                              


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/07/2014 - 10 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Do câu hỏi liên quan đến chế độ chính sách và phải có thời gian xác minh. Văn phòng chuyển câu hỏi này cho Phòng KHTC Sở và Phòng GDĐT TP Tây Ninh. Mọi chi tiết chúng tôi sẽ trả lời tiếp theo khi có kết quả.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khiếu nại về chế độ trang phục TDTT
 Nội dung câu hỏi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Tây Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2014

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

                Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

 

   Chúng tôi là tập thể giáo viên dạy môn Thể dục

   Trực thuộc Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh.

Nay chúng tôi làm đơn khiếu nại này kính trình lên quí cấp về việc Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh cắt chế độ trang phục TDTT của tất cả giáo viên dạy môn Thể dục ở các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “ Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao”, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Từ tháng 01 năm 2013 ( học kỳ II năm học 2013-2014) giáo viên dạy Thể dục của Thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh)  đã được hưởng chế độ bồi dưỡng giờ dạy Thể dục cho đến nay.

Riêng chế độ trang phục TDTT phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo nên đến đầu năm 2014 Sở Giáo dục – Đào tạo Tây Ninh đã có công văn hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục cho giáo viên Thể dục trong tỉnh.

Các Phòng  Giáo dục – Đào tạo của các huyện đã thực hiện cấp trang phục cho giáo viên Thể dục của năm 2014 và truy cấp trang phục của năm 2013.

Riêng Phòng  Giáo dục - Đào tạo Thành phố Tây Ninh cho đến nay mới giải quyết cấp trang phục cho giáo viên Thể dục của năm 2014, khi giáo viên thắc mắc thì ông Nguyễn Kim Khuê, phụ trách bộ phận Hoạt động ngoài giờ của Phòng trả lời là năm 2013 đã qua nên cắt chế độ theo ý kiến của Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Tây Ninh.

Trong khi đó, có một số giáo viên được phân công dạy môn Thể dục năm học 2013-2014 như các thầy Huỳnh Thiện Sang ( THCS Võ Văn Kiệt), Bùi Đắc Thiện Minh (THCS Chu Văn An), Nguyễn Thanh Phong (TH Lê Văn Tám) đến tháng 10/ 2013 được điều động công tác khác không còn dạy môn Thể dục nữa.Như vậy chế độ trang phục năm 2013 bị cắt là sai quy định.

Qua sự việc trình bày trên, việc  chậm trễ giải quyết chế độ cho Giáo viên Thể dục không phải lỗi của giáo viên mà đây là lý do khách quan nên việc cắt xén không cấp chế độ trang phục TDTT cho giáo viên Thể dục của Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh như trên là sai qui định. Chúng tôi kính  mong Lãnh đạo quí cơ quan có ý kiến để chúng tôi được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đúng quy định.

Trân trọng kính chào.

                                                             

            Tập thể giáo viên Thể dục TP Tây Ninh

                                                              

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Tây Ninh, ngày 20 tháng 07 năm 2014

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

                Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

 

   Chúng tôi là tập thể giáo viên dạy môn Thể dục

   Trực thuộc Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh.

Nay chúng tôi làm đơn khiếu nại này kính trình lên quí cấp về việc Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh cắt chế độ trang phục TDTT của tất cả giáo viên dạy môn Thể dục ở các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “ Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao”, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Từ tháng 01 năm 2013 ( học kỳ II năm học 2013-2014) giáo viên dạy Thể dục của Thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh)  đã được hưởng chế độ bồi dưỡng giờ dạy Thể dục cho đến nay.

Riêng chế độ trang phục TDTT phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo nên đến đầu năm 2014 Sở Giáo dục – Đào tạo Tây Ninh đã có công văn hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục cho giáo viên Thể dục trong tỉnh.

Các Phòng  Giáo dục – Đào tạo của các huyện đã thực hiện cấp trang phục cho giáo viên Thể dục của năm 2014 và truy cấp trang phục của năm 2013.

Riêng Phòng  Giáo dục - Đào tạo Thành phố Tây Ninh cho đến nay mới giải quyết cấp trang phục cho giáo viên Thể dục của năm 2014, khi giáo viên thắc mắc thì ông Nguyễn Kim Khuê, phụ trách bộ phận Hoạt động ngoài giờ của Phòng trả lời là năm 2013 đã qua nên cắt chế độ theo ý kiến của Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Tây Ninh.

Trong khi đó, có một số giáo viên được phân công dạy môn Thể dục năm học 2013-2014 như các thầy Huỳnh Thiện Sang ( THCS Võ Văn Kiệt), Bùi Đắc Thiện Minh (THCS Chu Văn An), Nguyễn Thanh Phong (TH Lê Văn Tám) đến tháng 10/ 2013 được điều động công tác khác không còn dạy môn Thể dục nữa.Như vậy chế độ trang phục năm 2013 bị cắt là sai quy định.

Qua sự việc trình bày trên, việc  chậm trễ giải quyết chế độ cho Giáo viên Thể dục không phải lỗi của giáo viên mà đây là lý do khách quan nên việc cắt xén không cấp chế độ trang phục TDTT cho giáo viên Thể dục của Phòng GD - ĐT thành phố Tây Ninh như trên là sai qui định. Chúng tôi kính  mong Lãnh đạo quí cơ quan có ý kiến để chúng tôi được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đúng quy định.

Trân trọng kính chào.

                                                             

            Tập thể giáo viên Thể dục TP Tây Ninh

                                                              

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: