(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuyên chuyển
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 22/07/2014 - 16 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 23/07/2014 - 09 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

 Tôi là giáo viên mầm non huyện Gò Dầu. Cho phép tôi không nêu tôi ở đâu và ở đơn vị trường nào của Gò Dầu. Tôi có một số thắc mắc với phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

  Tôi và một số giáo viên mầm non huyện Gò Dầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ đủ chuẩn để dạy Mầm non là Trung cấp sư phạm. Từ đầu năm học 2013 - 2014 chúng tôi vẫn giảng dạy bình thường ở nơi chúng tôi từng giảng dạy và cống hiến. Có người đã cống hiến hơn 15 năm, chúng tôi chưa từng được ai bảo chúng tôi là không đủ chuẩn để công nhận cái phổ cập gì đó của lãnh đạo đặt ra. Cho đến cuối tháng 5 năm 2014, khi mà đã kết thúc năm học 2013 - 2014, chúng tôi tưởng được nghỉ hè sau khi đã giảng dạy 9 tháng trời; bỗng dưng chúng tôi được quyết định của trưởng phòng  ký điều động đi trường khác để công nhận phổ cập để đối phó cái gì đó làm chúng tôi rất bất ngờ, trời đất như đảo lộn. Khi mà trước đó chúng tôi chưa được hiệu trưởng nhà trường cũng như cán bộ tổ chức của phòng làm việc để chúng tôi chuẩn bị tinh thần đi trường khác. Chúng tôi có nhờ người cấp caohơn và chúng tôi cũng trực tiếp gặp trưởng phòng. cán bộ chuyên môn mầm non, phó phòng phụ trách thì cho rằng ý kiến chuyển đi là của phó phòng phụ trách và cán bộ tổ chức để công nhận chuẩn phổ cập gì đó.

 Tôi xin hỏi trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh như sau: Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu điều chuyển giáo viên mà không làm việc tư tưởng cán bộ giáo viên như vậy là đúng hay sai? Nếu điều chuyển một cán bộ, công chức, viên chức thì làm việc tư tưởng và thông báo trước bao nhiêu ngày? Nếu điều chuyển như vậy là không đúng thì ai là người chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 23/07/2014 - 10 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Câu hỏi: Thuyên chuyển
 
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:
 
Việc điều động giáo viên mầm non huyện Gò Dầu thuộc thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu theo yêu cầu công tác của địa phương.
 
Được biết, trước khi điều động, lãnh đạo và cán bộ tổ chức phòng giáo dục và đào tạo Gò Dầu đã mời trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng và cá nhân được điều động.
 
Trường hợp giáo viên được điều động chưa rõ thì đến trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu./.
Trân trọng./.
Phòng TCCB - Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuyên chuyển
 Nội dung câu hỏi:

 Tôi là giáo viên mầm non huyện Gò Dầu. Cho phép tôi không nêu tôi ở đâu và ở đơn vị trường nào của Gò Dầu. Tôi có một số thắc mắc với phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

  Tôi và một số giáo viên mầm non huyện Gò Dầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ đủ chuẩn để dạy Mầm non là Trung cấp sư phạm. Từ đầu năm học 2013 - 2014 chúng tôi vẫn giảng dạy bình thường ở nơi chúng tôi từng giảng dạy và cống hiến. Có người đã cống hiến hơn 15 năm, chúng tôi chưa từng được ai bảo chúng tôi là không đủ chuẩn để công nhận cái phổ cập gì đó của lãnh đạo đặt ra. Cho đến cuối tháng 5 năm 2014, khi mà đã kết thúc năm học 2013 - 2014, chúng tôi tưởng được nghỉ hè sau khi đã giảng dạy 9 tháng trời; bỗng dưng chúng tôi được quyết định của trưởng phòng  ký điều động đi trường khác để công nhận phổ cập để đối phó cái gì đó làm chúng tôi rất bất ngờ, trời đất như đảo lộn. Khi mà trước đó chúng tôi chưa được hiệu trưởng nhà trường cũng như cán bộ tổ chức của phòng làm việc để chúng tôi chuẩn bị tinh thần đi trường khác. Chúng tôi có nhờ người cấp caohơn và chúng tôi cũng trực tiếp gặp trưởng phòng. cán bộ chuyên môn mầm non, phó phòng phụ trách thì cho rằng ý kiến chuyển đi là của phó phòng phụ trách và cán bộ tổ chức để công nhận chuẩn phổ cập gì đó.

 Tôi xin hỏi trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh như sau: Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu điều chuyển giáo viên mà không làm việc tư tưởng cán bộ giáo viên như vậy là đúng hay sai? Nếu điều chuyển một cán bộ, công chức, viên chức thì làm việc tư tưởng và thông báo trước bao nhiêu ngày? Nếu điều chuyển như vậy là không đúng thì ai là người chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Tôi là giáo viên mầm non huyện Gò Dầu. Cho phép tôi không nêu tôi ở đâu và ở đơn vị trường nào của Gò Dầu. Tôi có một số thắc mắc với phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

  Tôi và một số giáo viên mầm non huyện Gò Dầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ đủ chuẩn để dạy Mầm non là Trung cấp sư phạm. Từ đầu năm học 2013 - 2014 chúng tôi vẫn giảng dạy bình thường ở nơi chúng tôi từng giảng dạy và cống hiến. Có người đã cống hiến hơn 15 năm, chúng tôi chưa từng được ai bảo chúng tôi là không đủ chuẩn để công nhận cái phổ cập gì đó của lãnh đạo đặt ra. Cho đến cuối tháng 5 năm 2014, khi mà đã kết thúc năm học 2013 - 2014, chúng tôi tưởng được nghỉ hè sau khi đã giảng dạy 9 tháng trời; bỗng dưng chúng tôi được quyết định của trưởng phòng  ký điều động đi trường khác để công nhận phổ cập để đối phó cái gì đó làm chúng tôi rất bất ngờ, trời đất như đảo lộn. Khi mà trước đó chúng tôi chưa được hiệu trưởng nhà trường cũng như cán bộ tổ chức của phòng làm việc để chúng tôi chuẩn bị tinh thần đi trường khác. Chúng tôi có nhờ người cấp caohơn và chúng tôi cũng trực tiếp gặp trưởng phòng. cán bộ chuyên môn mầm non, phó phòng phụ trách thì cho rằng ý kiến chuyển đi là của phó phòng phụ trách và cán bộ tổ chức để công nhận chuẩn phổ cập gì đó.

 Tôi xin hỏi trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh như sau: Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu điều chuyển giáo viên mà không làm việc tư tưởng cán bộ giáo viên như vậy là đúng hay sai? Nếu điều chuyển một cán bộ, công chức, viên chức thì làm việc tư tưởng và thông báo trước bao nhiêu ngày? Nếu điều chuyển như vậy là không đúng thì ai là người chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: