(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi tuyển giáo viên
Người hỏi : thi tuyen giao vien     Số điện thoại: 01282355922     Email: manhtong220490@gmailcom     Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 21/07/2014 - 14 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 21/07/2014 - 14 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi tôi tốt nghiệp ĐHSP tp.HCM ngành cử nhân vật lý (hệ ngoài sư phạm ) và có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường ĐHSP tp.HCM thì tôi có được thi tuyển giáo viên của tỉnh không?tôi xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 21/07/2014 - 15 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Sở GDĐT đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2014-2015. Khi có thông báo tuyển Sở sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website Sở tại địa chỉ: www.tayninh.edu.vn

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi tuyển giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi tôi tốt nghiệp ĐHSP tp.HCM ngành cử nhân vật lý (hệ ngoài sư phạm ) và có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường ĐHSP tp.HCM thì tôi có được thi tuyển giáo viên của tỉnh không?tôi xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi tôi tốt nghiệp ĐHSP tp.HCM ngành cử nhân vật lý (hệ ngoài sư phạm ) và có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trường ĐHSP tp.HCM thì tôi có được thi tuyển giáo viên của tỉnh không?tôi xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: