(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiêu chuẩn dự thi công chức
Người hỏi : Sở Nội Vụ     Số điện thoại: 0975504340     Email: giraffelovelydhsp@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/07/2014 - 19 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 21/07/2014 - 11 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Thưa Sở Nội Vụ, xin cho e biết những điều kiện nộp đơn dự thi công chức cho lĩnh vực giáo dục và đạo tạo (dạy ngoại ngữ) của tỉnh?

Nếu em muốn nộp đơn xin dạy ở trường trung học phổ thông thì hô sơ bao gồm những giấy tờ gì?

Em xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/08/2014 - 10 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn hồ sơ xin daujy ở trường Trung học phổ thông.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo Bồi dưỡng 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiêu chuẩn dự thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Thưa Sở Nội Vụ, xin cho e biết những điều kiện nộp đơn dự thi công chức cho lĩnh vực giáo dục và đạo tạo (dạy ngoại ngữ) của tỉnh?

Nếu em muốn nộp đơn xin dạy ở trường trung học phổ thông thì hô sơ bao gồm những giấy tờ gì?

Em xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thưa Sở Nội Vụ, xin cho e biết những điều kiện nộp đơn dự thi công chức cho lĩnh vực giáo dục và đạo tạo (dạy ngoại ngữ) của tỉnh?

Nếu em muốn nộp đơn xin dạy ở trường trung học phổ thông thì hô sơ bao gồm những giấy tờ gì?

Em xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: