(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ho tro can bo theo quyeyt dinh so 55
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/07/2014 - 22 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 22/07/2014 - 08 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

cho minh hoi ca bang dai hoc ke toan la cong chuc ke toan o xa vay hoc van bang hai nganh luat co duoc ho tro hay khong


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 22/07/2014 - 09 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Chào bạn, trường hợp của bạn không được hỗ trợ.
 "Căn cứ theo Điều 3 Chương I của Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND, ngày 4/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có quy định về điều kiện áp dụng Cán bộ công chức cấp xã tự nâng cao trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm" Trường hợp của bạn học kế toán học văn bằng 2 ngành Luật ,Căn cứ vào quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định trình độ chuyên môn các chuyên ngành đối với chức danh công chức cấp xã thì ngành nghề bạn tự đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đối với chức danh Tài chính - Kế toán.
  Trân Trọng./.
Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ho tro can bo theo quyeyt dinh so 55
 Nội dung câu hỏi:

cho minh hoi ca bang dai hoc ke toan la cong chuc ke toan o xa vay hoc van bang hai nganh luat co duoc ho tro hay khong

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho minh hoi ca bang dai hoc ke toan la cong chuc ke toan o xa vay hoc van bang hai nganh luat co duoc ho tro hay khong

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: