(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hội sở giáo dục - đào tạo
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0977402605     Email: haihan11122009@gmail.com     Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 23/07/2014 - 09 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 23/07/2014 - 11 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi được hỏi câu hỏi với nội dung sau:

Năm học 2014-2015 sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh có tuyển giáo viên dạy môn vật lý có trình độ thác sĩ hay không? Nếu có thì thời gian nào và thủ tục ra sao? Hiện nay ngành giáo dục đào tạo của tình mình có thực hiện thu hút nhân tài đối với người có trình độ thạc sĩ không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 23/07/2014 - 15 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trả lời:

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây kế hoạch tuyển dụng viên chức cho năm học 2014-2015. Dự kiến cuối tháng 8/2014 sẽ thông báo cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngành giáo dục và Đào tạo thực hiện chính sách thu hút nhân tài theo quy định chung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu biết thêm chi tiết bạn cần liên hệ Sở Nội vụ quản lý việc cấp phát tiền này.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hội sở giáo dục - đào tạo
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi được hỏi câu hỏi với nội dung sau:

Năm học 2014-2015 sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh có tuyển giáo viên dạy môn vật lý có trình độ thác sĩ hay không? Nếu có thì thời gian nào và thủ tục ra sao? Hiện nay ngành giáo dục đào tạo của tình mình có thực hiện thu hút nhân tài đối với người có trình độ thạc sĩ không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi được hỏi câu hỏi với nội dung sau:

Năm học 2014-2015 sở giáo dục và đào tạo Tây Ninh có tuyển giáo viên dạy môn vật lý có trình độ thác sĩ hay không? Nếu có thì thời gian nào và thủ tục ra sao? Hiện nay ngành giáo dục đào tạo của tình mình có thực hiện thu hút nhân tài đối với người có trình độ thạc sĩ không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: