(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cập nhật thủ tục hành chính
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/07/2014 - 13 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 23/07/2014 - 15 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị tỉnh cho cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tất cả các lĩnh vực lên website tỉnh Tây Ninh. Cần cập nhật đầy đủ thông tin như: Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, nội dung của từng thủ tục (nên cập nhật cả các Quyết định công bố thủ tục hành chính đã hết hiệu lực để tiện cho việc nghiên cứu).

Trân trọng cảm ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 25/07/2014 - 10 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Sở Tư pháp trả lời như sau: Tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ở cả 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) đều được cập nhật, công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn. Mời bạn vào đó tra cứu, nghiên cứu thủ tục mà mình quan tâm (trong đó có chỉ rõ thủ tục nào đang còn hiệu lực, thủ tục nào đã hết hiệu lực, thủ tục nào thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Việc đưa toàn bộ các thông tin về Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC, nội dung của từng thủ tục (kể cả các quyết định công bố TTHC đã hết hiệu lực) lên Website tỉnh Tây Ninh đang được Sở Thông tin và Truyền thông liên tục thực hiện. Sở Tư pháp đã liên tục cung cấp toàn bộ dữ liệu về công bố TTHC để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công việc này.

 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cập nhật thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị tỉnh cho cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tất cả các lĩnh vực lên website tỉnh Tây Ninh. Cần cập nhật đầy đủ thông tin như: Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, nội dung của từng thủ tục (nên cập nhật cả các Quyết định công bố thủ tục hành chính đã hết hiệu lực để tiện cho việc nghiên cứu).

Trân trọng cảm ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị tỉnh cho cập nhật đầy đủ bộ thủ tục hành chính của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tất cả các lĩnh vực lên website tỉnh Tây Ninh. Cần cập nhật đầy đủ thông tin như: Quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính, nội dung của từng thủ tục (nên cập nhật cả các Quyết định công bố thủ tục hành chính đã hết hiệu lực để tiện cho việc nghiên cứu).

Trân trọng cảm ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: