(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi sở nội vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: nghệ an
Ngày hỏi: 23/07/2014 - 15 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 23/07/2014 - 17 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có trình độ thạc sĩ, nay tôi muốn đến lập nghiệp tại tỉnh Tây Ninh. Vậy xin sở Nội vụ cho tôi được hỏi: Hiện nay tại Tây Ninh có ưu tiên gì cho thạc sĩ không (chuyên ngành vật lý). với mong muốn được sinh sống và làm việc tại Tây Ninh thì tôi có thể liên hệ những cơ quan nào để được tuyển dụng hoặc thi tuyển.

Xin cảm ơn chương trình.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/07/2014 - 09 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

bạn liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ (số 008 Trần Quốc Toản Phường 2 TPTN, số điện thoại 0663822414) để nắm thông tin tuyển dụng.

Trân Trọng./.

Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi sở nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có trình độ thạc sĩ, nay tôi muốn đến lập nghiệp tại tỉnh Tây Ninh. Vậy xin sở Nội vụ cho tôi được hỏi: Hiện nay tại Tây Ninh có ưu tiên gì cho thạc sĩ không (chuyên ngành vật lý). với mong muốn được sinh sống và làm việc tại Tây Ninh thì tôi có thể liên hệ những cơ quan nào để được tuyển dụng hoặc thi tuyển.

Xin cảm ơn chương trình.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có trình độ thạc sĩ, nay tôi muốn đến lập nghiệp tại tỉnh Tây Ninh. Vậy xin sở Nội vụ cho tôi được hỏi: Hiện nay tại Tây Ninh có ưu tiên gì cho thạc sĩ không (chuyên ngành vật lý). với mong muốn được sinh sống và làm việc tại Tây Ninh thì tôi có thể liên hệ những cơ quan nào để được tuyển dụng hoặc thi tuyển.

Xin cảm ơn chương trình.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: