(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyen vien chuc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/07/2014 - 00 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 24/07/2014 - 09 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào thầy cô!

Năm học 2013-2014 đã tuyển viên chức đầy đủ rồi (thi vào tháng 8 vừa qua). Vậy cho em hoi năm học 2014-2015 năm nay có cơ may thi tuyển viên chức nữa không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/07/2014 - 14 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại thì chưa có tổ chức tuyển, khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ sẽ có lịch tuyển cụ thể và khi có lịch cụ thể Sở Nội vụ sẽ thông báo rộng rãi trên Báo, Đài, Trang thông tin điện tử của tỉnh 'tayninh.gov.vn' , website của Sở Nội vụ 'sonoivu.tayninh.gov.vn', vui lòng theo dõi trên các kênh thông tin để nắm lịch tuyển dụng  cụ thể hơn .

Trân Trọng./

Phòng Tổ chức công chức 066.3822414.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyen vien chuc
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào thầy cô!

Năm học 2013-2014 đã tuyển viên chức đầy đủ rồi (thi vào tháng 8 vừa qua). Vậy cho em hoi năm học 2014-2015 năm nay có cơ may thi tuyển viên chức nữa không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào thầy cô!

Năm học 2013-2014 đã tuyển viên chức đầy đủ rồi (thi vào tháng 8 vừa qua). Vậy cho em hoi năm học 2014-2015 năm nay có cơ may thi tuyển viên chức nữa không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: