(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/07/2014 - 14 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 25/07/2014 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào thầy cô!

Em chưa rõ vấn đề là nếu muốn thi tuyển công chức thì có phải tôi đang làm việc tại một cơ qua nào đó hay không, hay những người chưa có việc làm cũng có thể tham gia thi công chức?

Cảm ơn ạ!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/07/2014 - 08 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Lịch Thi tuyển công chức năm 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng cuối năm 2014 ngày tháng cụ thể thì chưa xác định được ,vì khi nào được UBND phê duyệt kế hoạch Thi tuyển công chức 2014 Sở Nội vụ sẽ thông báo rộng rải trên website của tỉnh,website của Sở, báo , đài truyển hình......về ngày tháng cụ thể của Thi tuyển công chức 2014. Thí sinh tự do vẫn tham gia thi tuyển công chức được bạn.

                Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.”

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức 066.3822414


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào thầy cô!

Em chưa rõ vấn đề là nếu muốn thi tuyển công chức thì có phải tôi đang làm việc tại một cơ qua nào đó hay không, hay những người chưa có việc làm cũng có thể tham gia thi công chức?

Cảm ơn ạ!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào thầy cô!

Em chưa rõ vấn đề là nếu muốn thi tuyển công chức thì có phải tôi đang làm việc tại một cơ qua nào đó hay không, hay những người chưa có việc làm cũng có thể tham gia thi công chức?

Cảm ơn ạ!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: