(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xử lý công chức vi phạm đạo đức
Người hỏi : Người quen biết công chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/07/2014 - 02 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 25/07/2014 - 08 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

http://i.imgur.com/R0ccx1k.jpg

Một link ảnh được đăng trên trang cá nhân mạng xã hội của 01 công chức tên Thanh - đang công tác tại Phòng TÀi nguyên môi trường huyện TÂn Châu

Link Facebook: (mạng xã hội)
https://www.facebook.com/thanhthanh.thanh.921
+ Tôi không muốn nói sâu về quyền tự do dân chủ của chị Thanh (tạm gọi là vậy), nhưng tình trạng chị đăng, upload các hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục lên các trang mạng xã hội có tính phát tán mạnh là để chứng tỏ điều gì. ???
           Chị là 01 công chức (trong biên chế), mà có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, và công khai với dư luận........, thêm nữa, là công chức, nhưng khi đi làm, chị luôn mặc trang phục như đi chơi (quần jean, quần nhiều túi, ....), đề nghị UBND huyện chấn chỉnh lại công chức này để bộ mặt UBND huyện không bị mang tiếng dung túng, bao che cho công chức làm bậy.
+ Xin hết (bài viết mang tính góp ý tế nhị)
+ .Dù rằng tình yêu (giới thứ 3 của chị) không bị pháp luật ngăn cấm, nhưng là công chức, mà chị có những biểu hiện như thế là thái quá.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 12/08/2014 - 10 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện xin ghi nhận góp ý của anh (chị). UBND huyện đã chỉ đạo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với cá nhân có liên quan chấn chỉnh đúng nội quy cơ quan.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xử lý công chức vi phạm đạo đức
 Nội dung câu hỏi:

http://i.imgur.com/R0ccx1k.jpg

Một link ảnh được đăng trên trang cá nhân mạng xã hội của 01 công chức tên Thanh - đang công tác tại Phòng TÀi nguyên môi trường huyện TÂn Châu

Link Facebook: (mạng xã hội)
https://www.facebook.com/thanhthanh.thanh.921
+ Tôi không muốn nói sâu về quyền tự do dân chủ của chị Thanh (tạm gọi là vậy), nhưng tình trạng chị đăng, upload các hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục lên các trang mạng xã hội có tính phát tán mạnh là để chứng tỏ điều gì. ???
           Chị là 01 công chức (trong biên chế), mà có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, và công khai với dư luận........, thêm nữa, là công chức, nhưng khi đi làm, chị luôn mặc trang phục như đi chơi (quần jean, quần nhiều túi, ....), đề nghị UBND huyện chấn chỉnh lại công chức này để bộ mặt UBND huyện không bị mang tiếng dung túng, bao che cho công chức làm bậy.
+ Xin hết (bài viết mang tính góp ý tế nhị)
+ .Dù rằng tình yêu (giới thứ 3 của chị) không bị pháp luật ngăn cấm, nhưng là công chức, mà chị có những biểu hiện như thế là thái quá.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

http://i.imgur.com/R0ccx1k.jpg

Một link ảnh được đăng trên trang cá nhân mạng xã hội của 01 công chức tên Thanh - đang công tác tại Phòng TÀi nguyên môi trường huyện TÂn Châu

Link Facebook: (mạng xã hội)
https://www.facebook.com/thanhthanh.thanh.921
+ Tôi không muốn nói sâu về quyền tự do dân chủ của chị Thanh (tạm gọi là vậy), nhưng tình trạng chị đăng, upload các hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục lên các trang mạng xã hội có tính phát tán mạnh là để chứng tỏ điều gì. ???
           Chị là 01 công chức (trong biên chế), mà có những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, và công khai với dư luận........, thêm nữa, là công chức, nhưng khi đi làm, chị luôn mặc trang phục như đi chơi (quần jean, quần nhiều túi, ....), đề nghị UBND huyện chấn chỉnh lại công chức này để bộ mặt UBND huyện không bị mang tiếng dung túng, bao che cho công chức làm bậy.
+ Xin hết (bài viết mang tính góp ý tế nhị)
+ .Dù rằng tình yêu (giới thứ 3 của chị) không bị pháp luật ngăn cấm, nhưng là công chức, mà chị có những biểu hiện như thế là thái quá.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: