(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ chính sách
Người hỏi : Lê Thị Hải Yến     Số điện thoại: 01256438815     Email:      Địa chỉ: Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/07/2014 - 17 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 04/08/2014 - 15 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên y tế đang công tác tại Trạm Y tế xã Bình Thạnh, hiện tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút 70% được 4 năm 3 tháng. Vậy hiện nay Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định Bình Thạnh thuộc vùng khó khăn gia đoạn 2014-2015, vậy sau khi hưởng xong phụ cấp thu hút 5 năm tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút trong giai đoạn 2014-2015 không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 06/08/2014 - 15 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của anh (chị) sở Y tế trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điểm 4 - Khoản b tại Điều 1 của Thông tư số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22/3/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015, thì cán bộ y tế được hưởng chính sách ưu đãi và thu hút theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định 64/2009/NĐ-CP.

  Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg  ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II), thì cán bộ, viên chức y tế 20 xã biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh vẫn tiếp tục được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 64/2009/NĐ-CP. Do Quyết định 1049/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành tháng 6/2014 nên phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể.

Trên đây là phần trả lời thắc mắc anh(chị); chúc anh (chị) công tác tốt 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ chính sách
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên y tế đang công tác tại Trạm Y tế xã Bình Thạnh, hiện tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút 70% được 4 năm 3 tháng. Vậy hiện nay Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định Bình Thạnh thuộc vùng khó khăn gia đoạn 2014-2015, vậy sau khi hưởng xong phụ cấp thu hút 5 năm tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút trong giai đoạn 2014-2015 không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên y tế đang công tác tại Trạm Y tế xã Bình Thạnh, hiện tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút 70% được 4 năm 3 tháng. Vậy hiện nay Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định Bình Thạnh thuộc vùng khó khăn gia đoạn 2014-2015, vậy sau khi hưởng xong phụ cấp thu hút 5 năm tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút trong giai đoạn 2014-2015 không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: