(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm wap game có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không?
Người hỏi : Trung     Số điện thoại:      Email: thangio1991@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/07/2014 - 11 Giờ 48 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi có nội dung tương tự câu hỏi của bạn đã được trả lời, bạn vui lòng tìm kiếm phần trả lời câu hỏi của Sở Thông tin và Truyền thông để xem chi tiết.
Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm wap game có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không?
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại mình có làm cái wap game chuyên tải game android thì mình có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không ạ, wap mình chỉ phân phối lại game thôi ạ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại mình có làm cái wap game chuyên tải game android thì mình có cần đăng ký giấy phép kinh doanh không ạ, wap mình chỉ phân phối lại game thôi ạ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: