(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm 2021
Người hỏi : Công ty TNHH Huỳnh Anh     Số điện thoại: 0396628932     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/03/2021 - 09 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 29/03/2021 - 10 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan chức năng,

Vừa qua, Công ty chúng tôi có nhận được văn bản thông báo v/v "Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh".

Trong văn bản có nhắc đến Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND Thành phố "V/v phê duyệt Phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021", nhưng chúng tôi không tìm thấy văn bản trên cổng thông tin.

Kính mong quý cơ quan hỗ trợ.

Trân trọng!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 07/04/2021 - 08 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận thông tin, gửi đến quý công ty văn bản Quyết định số 201/QĐ-UBND về phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm 2021
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan chức năng,

Vừa qua, Công ty chúng tôi có nhận được văn bản thông báo v/v "Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh".

Trong văn bản có nhắc đến Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND Thành phố "V/v phê duyệt Phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021", nhưng chúng tôi không tìm thấy văn bản trên cổng thông tin.

Kính mong quý cơ quan hỗ trợ.

Trân trọng!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cơ quan chức năng,

Vừa qua, Công ty chúng tôi có nhận được văn bản thông báo v/v "Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh".

Trong văn bản có nhắc đến Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND Thành phố "V/v phê duyệt Phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021", nhưng chúng tôi không tìm thấy văn bản trên cổng thông tin.

Kính mong quý cơ quan hỗ trợ.

Trân trọng!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: