(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm CCCD cho người ngoài tỉnh
Người hỏi : Trần Ngọc Phương     Số điện thoại: 0988205301     Email: phuongngoct@gmail.com     Địa chỉ: Văn phòng HĐND&UBND huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 28/03/2021 - 13 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 29/03/2021 - 08 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Công an tỉnh Tây Ninh!

Tôi hiện đang là công chức đang công tác tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và đã đăng ký hộ khẩu KT3. Tôi có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai và chứng minh nhân dân cũ do Công an tỉnh Gia Lai cấp. 
Vậy cho tôi hỏi tôi có thể làm thẻ CCCD có gắn chíp tại Tây Ninh được hay không?

Chân thành cảm ơn!Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm CCCD cho người ngoài tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Công an tỉnh Tây Ninh!

Tôi hiện đang là công chức đang công tác tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và đã đăng ký hộ khẩu KT3. Tôi có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai và chứng minh nhân dân cũ do Công an tỉnh Gia Lai cấp. 
Vậy cho tôi hỏi tôi có thể làm thẻ CCCD có gắn chíp tại Tây Ninh được hay không?

Chân thành cảm ơn!


 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Công an tỉnh Tây Ninh!

Tôi hiện đang là công chức đang công tác tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và đã đăng ký hộ khẩu KT3. Tôi có hộ khẩu tại tỉnh Gia Lai và chứng minh nhân dân cũ do Công an tỉnh Gia Lai cấp. 
Vậy cho tôi hỏi tôi có thể làm thẻ CCCD có gắn chíp tại Tây Ninh được hay không?

Chân thành cảm ơn!


Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: