(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: DIỆN TÍCH TÁCH THỬA
Người hỏi : Nguyễn Thị Quyên     Số điện thoại: 0935198354     Email:      Địa chỉ: Bình Long, Thái Bình, Châu Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/03/2021 - 12 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 27/03/2021 - 10 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Dear quý cơ quan,

Tôi có đặt cọc mua 1 miếng đất tại ấp thanh hòa, xã thanh điền, huyện châu thành, tỉnh tây ninh từ 08/11/2020. Diện tích 7 * 70 (đường trước đất, nhựa 10m). Đến nay vẫn chưa ra được giấy tờ vì lý do không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa.

Qúi cơ quan cho tôi hỏi, theo qui định mới nhất hiện nay thì diện tích tổi thiểu bao nhiêu thì được tách thửa ạ. Trong trường hợp này có phương án nào để hoàn thành thủ tục mua bán đất không ạ.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ quý cơ quan

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 02/04/2021 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do bà Nguyễn Thị Quyên không nêu rõ loại đất mà bà dự định mua + giấy tờ pháp lý của thửa đất, nên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất thực hiện theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (sau gọi là Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND).

Theo quy định của Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND, để được tách thửa, các thửa đất phải không thuộc các trường họp quy định tại Điều 3. Các trường hợp không được phép tách thửa:

1. Đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

3. Đất hoặc tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

4. Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

5. Thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn;

6. Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới nhưng không đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề;

7. Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở;

8. Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 8, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quy định này.

* Nếu thửa đất của bà dự định mua là đất nông nghiệp thực hiện theo Khoản 3 Điều 6. Tách thửa đối với đất nông nghiệp của Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND:

Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

3. Tại các xã: Diện tích đất tối thiểu là 1.000,0 m2 (Một ngàn mét vuông).

* Nếu thửa đất của bà dự định mua là đất ở tại nông thôn thực hiện theo Điều 5. Tách thửa đối với đất ở nông thôn (các xã) của Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND:

1. Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

a) Diện tích của thửa đất tối thiểu là 60,0 m2 (Sáu mươi mét vuông).

b) Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);

c) Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

2. Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

a) Diện tích của thửa đất tối thiểu là 50,0 m2 (Năm mươi mét vuông).

b) Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);

c) Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

3. Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa đất thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Diện tích đất tối thiểu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông. 

         

* Nếu thửa đất của bà dự định mua là đất phi nông nghiệp thực hiện theo Khoản 2 Điều 8. Tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) của Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND:

2. Tại các xã: Sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu bằng tách thửa đối với đất ở nông thôn quy định tại Điều 5 của Quy định này.

* Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt được thực hiện theo Điều 9. Xử lý một số trường hợp khác của Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND:

1. Tách thửa đất ở, đất không phải là đất ở thuộc khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng là đất ở tiếp giáp với đường bờ kênh do Nhà nước quản lý.

Trường hợp tách thửa đất ở, đất không phải là đất ở phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là đất ở không tiếp giáp với đường giao thông công cộng mà tiếp giáp với đường bờ kênh do Nhà nước quản lý thì thửa đất sau khi tách và thửa đất còn lại phải đảm bảo tiếp giáp đường bờ kênh, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về diện tích đất và kích thước tối thiểu quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này.

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) xem xét, xác nhận các trường hợp sau:

a) Tách thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng không đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo Quy định này.

b) Tách thửa đất để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận) nhưng không đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo Quy định này.

Trên đây là trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Quyên.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: DIỆN TÍCH TÁCH THỬA
 Nội dung câu hỏi:

Dear quý cơ quan,

Tôi có đặt cọc mua 1 miếng đất tại ấp thanh hòa, xã thanh điền, huyện châu thành, tỉnh tây ninh từ 08/11/2020. Diện tích 7 * 70 (đường trước đất, nhựa 10m). Đến nay vẫn chưa ra được giấy tờ vì lý do không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa.

Qúi cơ quan cho tôi hỏi, theo qui định mới nhất hiện nay thì diện tích tổi thiểu bao nhiêu thì được tách thửa ạ. Trong trường hợp này có phương án nào để hoàn thành thủ tục mua bán đất không ạ.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ quý cơ quan

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dear quý cơ quan,

Tôi có đặt cọc mua 1 miếng đất tại ấp thanh hòa, xã thanh điền, huyện châu thành, tỉnh tây ninh từ 08/11/2020. Diện tích 7 * 70 (đường trước đất, nhựa 10m). Đến nay vẫn chưa ra được giấy tờ vì lý do không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa.

Qúi cơ quan cho tôi hỏi, theo qui định mới nhất hiện nay thì diện tích tổi thiểu bao nhiêu thì được tách thửa ạ. Trong trường hợp này có phương án nào để hoàn thành thủ tục mua bán đất không ạ.

Rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ quý cơ quan

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: