(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thôi việc cho công an viên xã
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0981860957     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/03/2021 - 23 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 29/03/2021 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: sở nội vụ tỉnh tây ninh.

Tại khoản 3, điều 3 nghị quyết 22/2019/NQ-HDND của HDND tỉnh tây ninh quy định:  "3. Đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này."

Tuy nhiên vào tháng 7/2020 do thực hiện chủ trương đưa công an chính quy vê xã và hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi có xin nghỉ việc ở công an xã để hưởng chế độ theo nghị quyết 22. Tuy nhiên phòng nội vụ trả lời do tự xin nghĩ việc nên không được hưởng chế độ theo nghị quyết. Vừa qua tôi thấy 1 trường hợp tương tự ở châu thành cũng xin nghĩ việc  giống tôi nhưng được phòng nội vụ châu thành trả lời được giải quyết theo nghị quyết 22. Do đó, đề nghị sở nội vụ trả lờilời cụ thể nghị quyết 22 quy định nghỉ việc thì được hưởng chế độ tại sao huyện tôi không giải quyết mà huyện khác lại được.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/03/2021 - 10 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nếu trường hợp mà bạn hỏi đã được thông tin cụ thể trong các quy định và bạn cũng đã được thông tin đối với thắc mắc mà bạn muốn hỏi. Vấn đề của bạn đưa ra thuộc trách nhiệm của UBND xã nơi công tác và phòng chức năng cấp huyện nơi bạn đang công tác. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Sở Nội vụ trả lời câu hỏi bạn như trên.

               


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thôi việc cho công an viên xã
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: sở nội vụ tỉnh tây ninh.

Tại khoản 3, điều 3 nghị quyết 22/2019/NQ-HDND của HDND tỉnh tây ninh quy định:  "3. Đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này."

Tuy nhiên vào tháng 7/2020 do thực hiện chủ trương đưa công an chính quy vê xã và hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi có xin nghỉ việc ở công an xã để hưởng chế độ theo nghị quyết 22. Tuy nhiên phòng nội vụ trả lời do tự xin nghĩ việc nên không được hưởng chế độ theo nghị quyết. Vừa qua tôi thấy 1 trường hợp tương tự ở châu thành cũng xin nghĩ việc  giống tôi nhưng được phòng nội vụ châu thành trả lời được giải quyết theo nghị quyết 22. Do đó, đề nghị sở nội vụ trả lờilời cụ thể nghị quyết 22 quy định nghỉ việc thì được hưởng chế độ tại sao huyện tôi không giải quyết mà huyện khác lại được.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: sở nội vụ tỉnh tây ninh.

Tại khoản 3, điều 3 nghị quyết 22/2019/NQ-HDND của HDND tỉnh tây ninh quy định:  "3. Đối với Phó Trưởng Công an, Công an viên nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Công an xã thì được áp dụng chính sách như đối tượng quy định tại Khoản 1 điều này."

Tuy nhiên vào tháng 7/2020 do thực hiện chủ trương đưa công an chính quy vê xã và hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi có xin nghỉ việc ở công an xã để hưởng chế độ theo nghị quyết 22. Tuy nhiên phòng nội vụ trả lời do tự xin nghĩ việc nên không được hưởng chế độ theo nghị quyết. Vừa qua tôi thấy 1 trường hợp tương tự ở châu thành cũng xin nghĩ việc  giống tôi nhưng được phòng nội vụ châu thành trả lời được giải quyết theo nghị quyết 22. Do đó, đề nghị sở nội vụ trả lờilời cụ thể nghị quyết 22 quy định nghỉ việc thì được hưởng chế độ tại sao huyện tôi không giải quyết mà huyện khác lại được.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: