(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thay đổi tên mẹ trên giấy khai sinh
Người hỏi : Lê Thanh Thảo     Số điện thoại: 0974897719     Email: lethaoqs90@gmail.com     Địa chỉ: Thuận An, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/03/2021 - 20 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 29/03/2021 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi: Giấy khai sinh của tôi sai tên mẹ, bây giờ tôi muốn thay đổi lại tên mẹ của tôi cho đúng, thì phải làm thủ tục như thế nào? Ở đâu?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 02/04/2021 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời như sau:

- Trường hợp của ông/bà thuộc thủ tục cải chính hộ tịch và được thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 17, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

* Thủ tục cải chính hộ tịch gồm:

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu.

- Giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (chứng minh nhân dân, hộ khẩu/giấy kết hôn/ giấy khai sinh của mẹ ông/bà,… được cấp trước ngày, tháng, năm ông/bà đăng ký khai sinh).

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (trong trường hợp ông/bà không trực tiếp nộp hồ sơ).

- Căn cứ Điều 27, Luật Hộ tịch năm 2014, nếu ông/bà dưới 14 tuổi thì thực hiện tại UBND cấp xã nơi ông/bà đã đăng ký khai sinh trước đây.

- Căn cứ Điều 46, Luật Hộ tịch năm 2014, nếu ông/bà đủ 14 tuổi trở lên thì thực hiện tại UBND cấp huyện nơi ông/bà đã đăng ký khai sinh trước đây.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thay đổi tên mẹ trên giấy khai sinh
 Nội dung câu hỏi: Giấy khai sinh của tôi sai tên mẹ, bây giờ tôi muốn thay đổi lại tên mẹ của tôi cho đúng, thì phải làm thủ tục như thế nào? Ở đâu?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Giấy khai sinh của tôi sai tên mẹ, bây giờ tôi muốn thay đổi lại tên mẹ của tôi cho đúng, thì phải làm thủ tục như thế nào? Ở đâu?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: