(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tách thưa
Người hỏi : Huỳnh lê minh tri     Số điện thoại: 0382484234     Email: Whuynhleminhtri@gmail.com     Địa chỉ: Xã cha là huyện dương minh Châu
Ngày hỏi: 14/10/2020 - 11 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 15/10/2020 - 08 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi: Van ban hướng dẫn thực hiện nghi định 28 về tách thưa khi nào thì có
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 15/10/2020 - 10 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, trong các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai cho đến thời điểm hiện nay thì không có Nghị định 28 quy định về tách thửa nhé! Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tách thưa
 Nội dung câu hỏi: Van ban hướng dẫn thực hiện nghi định 28 về tách thưa khi nào thì có
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Van ban hướng dẫn thực hiện nghi định 28 về tách thưa khi nào thì có
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: