(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm đuong hem 21 Đuong Pham Văn Đông
Người hỏi : Khu dân cu đuong 21      Số điện thoại: 0332870456     Email: null     Địa chỉ: Đuong 21, đuong Pham Văn Đông, KP3, TX Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/10/2020 - 08 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 13/10/2020 - 09 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi: Xin cho khu dân hem 21, đuong Pham Văn Đông, KP3, TX Hòa Thành, Tây Ninh, phiá sau truong Lý Thuong Kiêt, hoi là có kê hoach sua chua hay làm đuong hem 21 không, tai đoan đuong này xuông câp và năp công thoát nuoc đã hu hong, cua ngay gôc phiá sau trùong lý thuong kiêt rât nho, khu vuc này nguoi dân, hoc sinh cua truong THPT Lý Thuong Kiêt và phu huynh đua đón hoc sinh truong mân non thi trân đi lai rât đông nên rât nguy hiêm. Cám on.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 21/10/2020 - 09 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến phản ánh này. UBND thị xã giao các ngành chức năng kết hợp UBND phường Long Hoa khảo sát thực tế, xem xét khắc phục trong thời gian tới.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm đuong hem 21 Đuong Pham Văn Đông
 Nội dung câu hỏi: Xin cho khu dân hem 21, đuong Pham Văn Đông, KP3, TX Hòa Thành, Tây Ninh, phiá sau truong Lý Thuong Kiêt, hoi là có kê hoach sua chua hay làm đuong hem 21 không, tai đoan đuong này xuông câp và năp công thoát nuoc đã hu hong, cua ngay gôc phiá sau trùong lý thuong kiêt rât nho, khu vuc này nguoi dân, hoc sinh cua truong THPT Lý Thuong Kiêt và phu huynh đua đón hoc sinh truong mân non thi trân đi lai rât đông nên rât nguy hiêm. Cám on.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin cho khu dân hem 21, đuong Pham Văn Đông, KP3, TX Hòa Thành, Tây Ninh, phiá sau truong Lý Thuong Kiêt, hoi là có kê hoach sua chua hay làm đuong hem 21 không, tai đoan đuong này xuông câp và năp công thoát nuoc đã hu hong, cua ngay gôc phiá sau trùong lý thuong kiêt rât nho, khu vuc này nguoi dân, hoc sinh cua truong THPT Lý Thuong Kiêt và phu huynh đua đón hoc sinh truong mân non thi trân đi lai rât đông nên rât nguy hiêm. Cám on.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: