(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị giải quyết và cấp giấy chứng nhận đất bàu Mỹ xã Lộc Ninh
Người hỏi : Phan Thị Ngọc Hợp     Số điện thoại: 0358052192     Email:      Địa chỉ: ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Min Châu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/10/2020 - 15 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 12/10/2020 - 16 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi có mảnh đất thửa đất 195 tờ bản đồ 16 bản đồ lưới xã Lộc Ninh, thuộc khu vực bàu Mỹ, phần mặt tiền dân sử dụng, còn phía hậu là ao bàu đã giao cho công ty FICO. Đất này tôi mua có giấy tay mua bán từ năm 1989 đến nay. Qua nhiều thời kỳ, nhiều cán bộ làm địa chính xã Lộc Ninh không giải quyết như anh Sanh, anh Phong, anh Đức rồi nay đến anh Trị, cứ hẹn lần hẹn lượt. Hiện nay anh Trị trả lời tôi là chờ tất cả người dân khu vực được cấp mới cấp cho tôi. Tôi hỏi lý do thì anh Trị không nói, cứ bảo chờ đợi.

Khi còn anh Sanh làm địa chính, rồi đến anh Phong thì UBND xã Lộc Ninh đã cấp giấy cho 5 hay 6 người gì đó rồi. Vậy tại sao lúc đó không hướng dẫn và cấp hết cho chúng tôi. Lẽ ra, nếu cấp cho gia đình tôi thì có lẽ nay tôi không bức xúc. Thuê huyện đo đạc, vẽ sơ đồ rồi; làm đơn rồi, đòi hỏi nguồn gốc đất cũng cung cấp rồi, cần xác minh gì cũng đã làm rồi.

Năm 2019 giá thổ cư nhà nước thu còn thấp, chỉ có đâu 570 ngàn/m2, sang năm 2020 thì đã là 2 triệu 400 ngàn/m2. Nhà tôi thuộc diện sử dụng trước 15/10/1993 và có nhà ở ổn định hơn 30 năm nay nên phải nộp 40%. Thay vì cấp 2019 thì nộp chỉ có hơn 10 triệu đồng, nay mà cấp thì nộp gần 150 triệu. Một khoảng chênh lệch gần 140 triệu, cán bộ địa chính hay ai chịu trách nhiệm đây?

Thật tình tôi không hiểu cán bộ địa chính làm vậy là ý gì? Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh có biết hay không? Khi nào cấp giấy cho nhà tôi? Trong khi đó hồ sơ thì anh Trị địa chính đang ngâm.

Tôi mong các ông, bà cán bộ lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo giải quyết dùm, cấp giấy đất cho nhà tôi.

Gia đình tôi ra tha thiết cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 21/10/2020 - 16 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND xã Lộc Ninh trả lời như sau:

-  Cán bộ chuyên môn là ông Võ Thành Trị - công chức Địa chính – xây dựng – nông nghiệp – Môi trường. có tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phan Thị Ngọc Họp.

-  Qua xem xét hồ sơ của bà Họp có một số điểm chưa trùng khớp như là: họ tên trong giấy sang nhượng tay, sơ đồ thực tế và giấy tay chuyển nhượng chưa trùng khớp, thời điểm trong hộ khẩu so với giấy tay chuyển nhượng chưa thống nhất. ông Trị đã hướng dẫn bà Họp hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

-  Ngày 20/10/2020 bà Họp đã hoàn chỉnh hồ sơ và đã được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu tiếp nhận, giải quyết theo quy định.( Thời gian giải quyết là 20 ngày, giấy hẹn số: 25.33.H53).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị giải quyết và cấp giấy chứng nhận đất bàu Mỹ xã Lộc Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi có mảnh đất thửa đất 195 tờ bản đồ 16 bản đồ lưới xã Lộc Ninh, thuộc khu vực bàu Mỹ, phần mặt tiền dân sử dụng, còn phía hậu là ao bàu đã giao cho công ty FICO. Đất này tôi mua có giấy tay mua bán từ năm 1989 đến nay. Qua nhiều thời kỳ, nhiều cán bộ làm địa chính xã Lộc Ninh không giải quyết như anh Sanh, anh Phong, anh Đức rồi nay đến anh Trị, cứ hẹn lần hẹn lượt. Hiện nay anh Trị trả lời tôi là chờ tất cả người dân khu vực được cấp mới cấp cho tôi. Tôi hỏi lý do thì anh Trị không nói, cứ bảo chờ đợi.

Khi còn anh Sanh làm địa chính, rồi đến anh Phong thì UBND xã Lộc Ninh đã cấp giấy cho 5 hay 6 người gì đó rồi. Vậy tại sao lúc đó không hướng dẫn và cấp hết cho chúng tôi. Lẽ ra, nếu cấp cho gia đình tôi thì có lẽ nay tôi không bức xúc. Thuê huyện đo đạc, vẽ sơ đồ rồi; làm đơn rồi, đòi hỏi nguồn gốc đất cũng cung cấp rồi, cần xác minh gì cũng đã làm rồi.

Năm 2019 giá thổ cư nhà nước thu còn thấp, chỉ có đâu 570 ngàn/m2, sang năm 2020 thì đã là 2 triệu 400 ngàn/m2. Nhà tôi thuộc diện sử dụng trước 15/10/1993 và có nhà ở ổn định hơn 30 năm nay nên phải nộp 40%. Thay vì cấp 2019 thì nộp chỉ có hơn 10 triệu đồng, nay mà cấp thì nộp gần 150 triệu. Một khoảng chênh lệch gần 140 triệu, cán bộ địa chính hay ai chịu trách nhiệm đây?

Thật tình tôi không hiểu cán bộ địa chính làm vậy là ý gì? Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh có biết hay không? Khi nào cấp giấy cho nhà tôi? Trong khi đó hồ sơ thì anh Trị địa chính đang ngâm.

Tôi mong các ông, bà cán bộ lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo giải quyết dùm, cấp giấy đất cho nhà tôi.

Gia đình tôi ra tha thiết cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi có mảnh đất thửa đất 195 tờ bản đồ 16 bản đồ lưới xã Lộc Ninh, thuộc khu vực bàu Mỹ, phần mặt tiền dân sử dụng, còn phía hậu là ao bàu đã giao cho công ty FICO. Đất này tôi mua có giấy tay mua bán từ năm 1989 đến nay. Qua nhiều thời kỳ, nhiều cán bộ làm địa chính xã Lộc Ninh không giải quyết như anh Sanh, anh Phong, anh Đức rồi nay đến anh Trị, cứ hẹn lần hẹn lượt. Hiện nay anh Trị trả lời tôi là chờ tất cả người dân khu vực được cấp mới cấp cho tôi. Tôi hỏi lý do thì anh Trị không nói, cứ bảo chờ đợi.

Khi còn anh Sanh làm địa chính, rồi đến anh Phong thì UBND xã Lộc Ninh đã cấp giấy cho 5 hay 6 người gì đó rồi. Vậy tại sao lúc đó không hướng dẫn và cấp hết cho chúng tôi. Lẽ ra, nếu cấp cho gia đình tôi thì có lẽ nay tôi không bức xúc. Thuê huyện đo đạc, vẽ sơ đồ rồi; làm đơn rồi, đòi hỏi nguồn gốc đất cũng cung cấp rồi, cần xác minh gì cũng đã làm rồi.

Năm 2019 giá thổ cư nhà nước thu còn thấp, chỉ có đâu 570 ngàn/m2, sang năm 2020 thì đã là 2 triệu 400 ngàn/m2. Nhà tôi thuộc diện sử dụng trước 15/10/1993 và có nhà ở ổn định hơn 30 năm nay nên phải nộp 40%. Thay vì cấp 2019 thì nộp chỉ có hơn 10 triệu đồng, nay mà cấp thì nộp gần 150 triệu. Một khoảng chênh lệch gần 140 triệu, cán bộ địa chính hay ai chịu trách nhiệm đây?

Thật tình tôi không hiểu cán bộ địa chính làm vậy là ý gì? Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh có biết hay không? Khi nào cấp giấy cho nhà tôi? Trong khi đó hồ sơ thì anh Trị địa chính đang ngâm.

Tôi mong các ông, bà cán bộ lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo giải quyết dùm, cấp giấy đất cho nhà tôi.

Gia đình tôi ra tha thiết cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: