(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin quy hoach đât
Người hỏi : Nguyen thanh an     Số điện thoại: 0945789616     Email: null     Địa chỉ: Khu pho3, phuong 3, tp tây ninh
Ngày hỏi: 12/10/2020 - 09 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 12/10/2020 - 09 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi hoi thông tin thua đât 814 và 817, to ban đô 24, đia chi: khu phô ninh loi, phuong ninh thanh, tp tây ninh, có bi quy hoach không. Xin cám on.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 21/10/2020 - 09 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu số 3 "Khu dân cư văn hóa đặc trưng" thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000 thì thửa đất 814, 817 tờ bản đồ số 24, Ninh Lợi, Ninh Thạnh có chức năng quy hoạch là đất cây xanh chuyên đề (không phù hợp quy hoạch đất ở).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin quy hoach đât
 Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi hoi thông tin thua đât 814 và 817, to ban đô 24, đia chi: khu phô ninh loi, phuong ninh thanh, tp tây ninh, có bi quy hoach không. Xin cám on.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi hoi thông tin thua đât 814 và 817, to ban đô 24, đia chi: khu phô ninh loi, phuong ninh thanh, tp tây ninh, có bi quy hoach không. Xin cám on.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: