(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin xin lên thô cu xây nhà.
Người hỏi : Khánh Ly     Số điện thoại: 0355287489     Email: null     Địa chỉ: Phuong 3 tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/10/2020 - 08 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 13/10/2020 - 08 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi: Chào Anh /chi: Cho em hoi em đinh xây nhà trên thua đât sô 1, to ban đô sô 24, diên tích 1.125m2, nhung có đuoc lên thô cu không. đia chi đât: âp truong thiên, xã truong Hoà, huyên hòa Thành, Tây Ninh. Em xin cám on.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 21/10/2020 - 09 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung này, đề nghị chủ sử dụng đất liên hệ UBND xã Trường Hòa đối chiếu với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất để có hướng dẫn cụ thể về thủ tục theo quy định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin xin lên thô cu xây nhà.
 Nội dung câu hỏi: Chào Anh /chi: Cho em hoi em đinh xây nhà trên thua đât sô 1, to ban đô sô 24, diên tích 1.125m2, nhung có đuoc lên thô cu không. đia chi đât: âp truong thiên, xã truong Hoà, huyên hòa Thành, Tây Ninh. Em xin cám on.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Chào Anh /chi: Cho em hoi em đinh xây nhà trên thua đât sô 1, to ban đô sô 24, diên tích 1.125m2, nhung có đuoc lên thô cu không. đia chi đât: âp truong thiên, xã truong Hoà, huyên hòa Thành, Tây Ninh. Em xin cám on.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: