(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lĩnh vực tư pháp xã
Người hỏi : Nguyễn Kim Nhị      Số điện thoại: 0975592357     Email: nguyenkimnhi1984@gmail.com     Địa chỉ: Xã Mỏ Công huyện Tân Biên
Ngày hỏi: 13/10/2020 - 08 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 13/10/2020 - 09 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi: Tại sao thời hạn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện nay tại huyện Tân Biên là 6 ngày trong khi trước kia là 3 ngày

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lĩnh vực tư pháp xã
 Nội dung câu hỏi: Tại sao thời hạn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện nay tại huyện Tân Biên là 6 ngày trong khi trước kia là 3 ngày
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tại sao thời hạn cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện nay tại huyện Tân Biên là 6 ngày trong khi trước kia là 3 ngày
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: