(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển đổi mục đích
Người hỏi :      Số điện thoại: 0977768080     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/10/2020 - 08 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 14/10/2020 - 08 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi: Số ngày quy định cho thủ tục chuyển đổi mục đích qsdđ
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 20/10/2020 - 16 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời công dân như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 40, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 61 về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày”.

UBND huyện Tân Châu trả lời nội dung câu hỏi cho công dân được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển đổi mục đích
 Nội dung câu hỏi: Số ngày quy định cho thủ tục chuyển đổi mục đích qsdđ
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Số ngày quy định cho thủ tục chuyển đổi mục đích qsdđ
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: