(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phòng khám răng
Người hỏi : Phạm Huỳnh     Số điện thoại:      Email: huynhdoctor@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/07/2014 - 10 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 09/07/2014 - 11 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mở Phòng khám răng, trồng rang su ở nhà thì có cần xin giấy phép của Sở y tế Tây Ninh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 11/07/2014 - 14 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội, Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/11/2011 về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép HĐ đối với cơ sở khám, chữa bệnh. Theo đó, Tất cả đối tượng tham gia hoạt động khám chữa bệnh đều phải có chứng chỉ hành nghề. Hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động liên hệ Sở Y tế để hướng dẫn cụ thể hoặc tham khảo trên trang thông tin điện tử ngành Y tế.

- Xin cảm ơn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phòng khám răng
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mở Phòng khám răng, trồng rang su ở nhà thì có cần xin giấy phép của Sở y tế Tây Ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mở Phòng khám răng, trồng rang su ở nhà thì có cần xin giấy phép của Sở y tế Tây Ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: